×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Obecné požadavky na likvidaci odpadů vztahující se na všechny včelaře

Obecné požadavky na likvidaci odpadů vztahující se na všechny včelaře

Odpady ve včelařství lze rozdělit do dvou hlavních skupin: odpady a vedlejší produkty živočišného původu. Problematiku odpadů řeší zejména Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který se zabývá odpady kromě vedlejších produktů živočišného původu. Vedlejšími produkty živočišného původu (dále jen VPŽP) se zabývá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (dále jen nařízení). To rozděluje VPŽP na materiály první, druhé a třetí kategorie, z nichž první kategorie je nejzávažnější. Celý rozklad z praktického hlediska přinášíme v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 3/2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla