×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Obnovení databáze cejchů

Obnovení databáze cejchů

Oznamujeme obnovení příjmu nových včelařských cejchů všech včelařů bez ohledu na členství v organizaci do databáze PSNV-CZ. Přednostně budou administrované již zaslané žádosti, které zatím nebyly vyřízeny.

Jako nový správce databáze bohužel nemám jistotu, že jsem obdržel všechny došlé žádosti. Pokud jste svůj požadavek zaslali a nedočkáte se zařazení vašeho včelařského cejchu do databáze PSNV k 31. 10. 2017, prosím o zaslání opětovné žádosti.

Všichni nově zaregistrovaní žadatelé obdrží informační e-mail s informací o zveřejnění, doprovázený výzvou ke kontrole zadaných údajů.

Rád přijmu návrhy na úpravu databáze s cílem zlepšit její funkčnost.

Odkaz na databázi cejchů je http://www.psnv.cz/vcelarskecejchy/. Veškeré dotazy a další komunikaci prosím směřujte na e-mail cejchy@psnv.cz.


Klíčová slova:
PSNV