×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Obsah ročníku 2017

Obsah ročníku 2017

Obsah čísel 1-12 ročníku 2017 podle tematických skupin.

Rejstřík

 

Seznam článků v Moderním včelaři - ročník XIV (2017)

XIV. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

(IČ 26519836), dvanáctkrát v roce

Ev. č.: MK ČR E 14766 / ISSN: 1214-5793

Adresa redakce: Moderní včelař

                           PSNV CZ, z. s.

                          Staroměstská 6 a

                           370 04 České Budějovice

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Petr Texl, Ph.D., Ing. Lukáš Prýmas

Redakční rada: Ing. Květoslav Čermák, CSc., Ing. Ivan Černý, Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Ing. Pavel Fiľo, Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Libor Hruška, Ph.D., doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Korektorské oddělení: Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (český jazyk), PhDr. Stanislav Matuška (slovenský jazyk)

Grafik: Tomáš Fikrle

 

Čísla 1–12

 

Apiterapie

 • Působení medu a propolisu na helicobacter pylori způsobující vředy žaludku a dvanácterníku (Kędzia Bogdan, Hołderna-Kędzia Elzbieta) 42–44/I
 • Konzumace medu při cukrovce (Danihlík Jiří) 26–27/II
 • Léčivé vlastnosti včel ze zimního spadu (Kędzia Bogdan, Hołderna-Kędzia Elzbieta) 34–35/III
 • Léčba roztroušené sklerózy pomocí včelího jedu (Kędzia Bogdan, Hołderna-Kędzia Elzbieta) 40–41/IV
 • Apiterapeut z profese (Šotolová Marie, Texl Petr) 40–42/VII
 • Filip Terč a lidský přístup apiterapie (Asís Moisés) 36/XII
 • Apiterapie Pedra Péreze Gómeze (Gómez Pedro Pérez) 37/XII
 • Apiterapie jako první pomoc (Asís Moisés) 38/XII
 • Odvar z včelího podmoru (Barkov Alexandr) 39/XII

 

Biologie

 • Hmyzí endokrinologie aneb I hmyz má své hormony (Jedlička Pavel) 30-32/I
 • Zrádci včel (Šťastný Karel) 33/I

 

Biologie VČELY

 • Přehled hmyzích hormonů a jejich úloha ve stresových situacích (Kodrík Dalibor) 40-43/VI
 • Dlouhověkost včel (Danihlík Jiří, Hyršl Pavel) 32–35/VIII
 • Darwin v úlech aneb přírodní výběr ve službách včelaře (Petr Jaroslav) 36–39/VIII

 

Editorial

 • Editorial (Šotolová Marie) 4/I
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/II
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/III
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/IV
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/V
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/VI
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/1VII
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/VIII
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/IX
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/X
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/XI
 • Editorial (Šotolová Marie) 4/XII

 

Ekonomika včelaření

 • Ekonomické zhodnocení prvních pěti let včelaření s pěti včelstvy s vytyčením a možnou eliminací rizik (Sobotka František) 20–23/XI
 • Včelaři a daně (Štípek Stanislav) 40 /XII

 

Historie

 • Zapomenuté prvenství: Kovový lis na mezistěny faráře Františka Vogla (Hřebenářovy Martina a Eliška) 34-38/I
 • Hrnec, kadlub, sklenice, plechovka (Juřák Petr) 39-40/I
 • Co s tím strdím? (Šotolová Marie) 41/I
 • Sladká tržnice pražská (Hruška Libor) 34–35/II
 • Z historie úlů I (Juřák Petr) 38–41/II
 • Z historie úlů II (Juřák Petr) 36–38/III
 • Z historie úlů III (Juřák Petr) 40–43/IV
 • Z historie úlů IV (Juřák Petr) 38–39/V
 • Z historie úlů V (Juřák Petr) 36–39/VII
 • Pražská architektura aneb Včelařův průvodce po Praze (II. díl) (Hruška Libor) 40–41/VIII
 • Získávání včelího medu před vynálezem medometu (Juřák Petr) 34–40/IX
 • O plemenech včel (Juřák Petr) 34–40/X
 • O svatých patronech včelařů (Juřák Petr) 40–43/XI
 • O nemocech včel a jejich léčení v minulosti (Juřák Petr) 42/XII

 

Kalendárium

 • Kalendárium 7/I
 • Kalendárium 6/II
 • Kalendárium 7/III
 • Kalendárium 8/IV
 • Kalendárium 6/V
 • Kalendárium 5/VI
 • Kalendárium 5/VII
 • Kalendárium 5/VIII
 • Kalendárium 6/IX
 • Kalendárium 6/X
 • Kalendárium 7/XI
 • Kalendárium 6/XII

 

MV info

 • Jde o 105 milionů korun pro včelaře anebo o administrátora dotace? (Texl Petr) 4/I
 • Pozor na žihadla (Vorel František) 5/I
 • Aktuální stav projednávání plemenářského zákona (Redakce) 5/I
 • Včelařova píseň milostná (Sládek Karel) 5/I
 • Otravy včel v roce 2016 (Redakce) 5/I
 • Čistota plemene aneb včelí holocaust (Tisková zpráva, PSNV-CZ, z. s.) 6/I
 • Státní veterinární správa k legislativní změně (Texl Pavel) 6/I
 • Medové snídaně potřetí (Šotolová Marie) 6/I
 • Zjednodušení pro značku Klasa (Tisková zpráva MZe ČR) 4/II
 • V Praze vznikl další včelařský spolek (Redakce) 4/ II
 • Národní zemědělské muzeum zve včelaře k návštěvě (Redakce) 4/II
 • Nová mezinárodní platforma pro eko včelaření (Šotolová Marie) 5/II
 • Ministerstvo zahraničních věcí podporuje chov včel v Gruzii (Šotolová Marie) 5/II
 • Nejoblíbenější mok v Muzeu medoviny (Redakce) 5/II
 • Jarní seminář nástavkového včelaření (Redakce) 6/II
 • 40. ApiSlovenija (Tisková zpráva CEITEC) 7/II
 • Med stále oblíbenější (Redakce) 7/II
 • Bude Dánsko včelí ráj? (Redakce) 4/III
 • Plemenářský zákon a jeho výklad (-prym-) 5/III
 • Země zaznamenává největší invazi nepůvodních druhů v historii (Tisková zpráva AV ČR)
 • 6/III
 • Zapojení do programu ROZE (Redakce) 33/III
 • 45. Mezinárodní včelařský kongres Apimondia (Šotolová Marie) 33/III
 • Další léčivo na bázi kyseliny šťavelové (Redakce) 4/IV
 • Americké vítězství slovenské medoviny (Šotolová Marie) 4/IV
 • Nový Včelařský spolek pro Frýdek Dobrou a okolí (Možíš Pavel) 5/IV
 • Studentská soutěž Věda pro zemi (Národní zemědělské muzeum) 5/IV
 • Neformální setkání s ministrem zemědělství (Šotolová Marie, Texl Petr) 6–7/IV
 • Asociace včelařských spolků je na světě i (s)právně (Matl Jiří) 4/V
 • Moravská včelařská škola v Hranicích na Moravě (Hykl Radek) 4/V
 • Riziko varroózy je stále aktuální (Vorlíček Petr) 5/V
 • Ještě ke statistice Státní veterinární správy (Šotolová Marie) 5/V
 • 38. Flora Olomouc (Hykl Radek) 7/V
 • Úloha včel v současné rostlinné výrobě (Šotolová Marie) 8-9/V
 • Co pro vás znamená příroda (Redakce) 9/V
 • Situace s otravami včelstev (Vorlíček Petr) 4–5/VI
 • Slovenští včelaři získali od letoška více podpory (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR) 4/VI
 • Zrod Evropského včelařského partnerství (Brychta Vladimír) 5/VI
 • Greening nepřináší údajně skoro žádné pozitivní výsledky (Redakce) 5/VI
 • Nová možnost vysokoškolského včelařského vzdělání (Redakce) 4/VII
 • Letní školu včelaříků zpestřili dobrovolníci z celého světa (Tisková zpráva INEX-SDA, z. s) 5/VII
 • Další správní řízení se společností Včelpo, spol. s r. o. (Redakce) 5/VII
 • Bouřlivá debata ke greeningu (Jenikovská Veronika) 6/VII
 • Lesy hl. m. Prahy otevřeli novou medárnu (Tisková zpráva, Lesy hl. m. Prahy) 7/VII
 • Nové partnerství včelařských skupin v EU (Tisková zpráva EU) 7/VII
 • Když se včelaři baví (Motyka Milan) 4–5/VIII
 • Národní zemědělské muzeum v novém šatě (Šotolová Marie, Texl Petr) 6/VIII
 • Novela veterinárního zákona a související předpisy (Švantner Viktor) 7/VIII
 • Zemřel prof. Ingemar Fries (Danihlík Jiří) 7/VIII
 • Včelařem na zkoušku (Ryšavý Jiří) 7/VIII
 • Přísně proti nepovoleným a falšovaným pesticidům (Redakce) 7/VIII
 • Další internetové tržiště regionálních potravin (Klouček Jan) 4/IX
 • Projekt BeeTech pokračuje (Louda Jan) 5/X
 • Pokračování kauzy Včelpo (Redakce) 5/IX
 • Nová včelařská škola ve Vídni (Šotolová Marie) 5/IX
 • Včely samotářky se vracejí do Milovic (Redakce) 5/IX
 • Léčivky jako zdroj potravy pro opylovatele (Šotolová Marie) 4–5/X
 • Předběžná dohoda o ekologické produkci v Evropské unii (Redakce) 6/X
 • Projekt Medová snídaně je úspěšný (Redakce) 6/X
 • 67 milionů korun pro včelaře České republiky (Redakce) 4/XI
 • Kam zmizel med ze sudů Včelpa? (-prym-) 5/XI
 • Uctění památky MUDr. Filipa Terče (Šotolová Marie) 6/XI
 • SVS odhalila výrobnu falšovaného medu (Vorlíček Petr) 7/XI
 • Asociace profesionálních včelařů (Šotolová Marie) 4/XII
 • K antibiotikům je třeba přistupovat zodpovědně (Vorlíček Petr) 4./XII
 • Včelpo, které nemůže prodávat med, se prodalo (-prym-) 5/XII
 • Dva nápady z Rakouska (Šotolová Marie) 6/XII
 • Med a víno se nejvíce falšují (-prym-) 6/XII
 • Projekt BeeTech se rozletěl po republice (Louda Jan) 7/XII
 • Aktuální počet chovaných včelstev v ČR (Redakce) 7/XII

 

Nemoci včel

 • Těžký život včelařů v Latinské Americe - léčiva si vyrábějí sami (Černý Ivan, Beranová Hana) 21/I
 • Pesticidy v úlech a hynutí včelstev (Petr Jaroslav) 22/I
 • Aktuální stav výskytu hniloby včelího plodu v ČR k 5. říjnu 2016 (Kamler Martin) 22/I
 • Amitraz. A dál? I. (Randy Oliver) 20–25/III
 • Šlechtění na varroatoleranci v Německu (Prýmas Jaroslav) 26–27/III
 • Českou republiku obchází strašidlo včelího moru anebo názor včelaře (Jiruš Karel) 28-29/III
 • Komentář veterinárního lékaře k článku Jiřího Tuzy (Klíma Zdeněk) 29/III
 • Amitraz. A dál? II. (Randy Oliver) 20–22/IV
 • Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k varroóze (Státní veterinární správa) 23/IV
 • Rebarbora na koláč nebo do včel? (Redakce) 32–33/VI
 • Také Rusové přemýšlejí o potlačení varroózy bylinkami (Barkov Alexandr) 33/VI
 • První výsledky monitoringu COLOSS (Danihlík Jiří) 32-34/VII
 • Tlumení roztoče Varroa pomocí ultrazvuku (Tihelka Erik) 34–35/VII
 • Aktuální výskyt lesknáčka úlového v Itálii (Tihelka Erik) 34–35/VII
 • Škodí neonikotinoidy včelám? Jak kde! (Petr Jaroslav) 22–23/VIII
 • Účinný boj proti sršni asijské (Tihelka Erik) 24-26/VIII
 • Zkuste testy VSH (Kala Josef) 22–23/X
 • Na Blatensku očekáváme problémy nejen s varroózou (Texl Petr) 24–25/X
 • Pesticidy v podzemních vodách České republiky (Redakce) 33/XI
 • Seminář k českému projektu COLOSS (Šotolová Marie) 21/XII
 • COLOSS: Výsledky na mapách aneb využití geoinformatiky pro analýzu získaných dat (Danihlík Jiří, Králová Lucie, Brus Jan) 22/XII
 • Aktuální nákazová situace včel v České republice (Čeleda Leoš, Redakce) 26/XII

 

P. R. ČLÁNEK

 • Unikátní české Motúčko (Isolit-Bravo, spol. s r. o.) 45/II
 • Informační úlová váha MK.I (Pelikan Karel) 27/VIII

 

Právní trubec

 • Novelizace veterinárního zákona (Švantner Viktor) 36–38/XI

 

Provozní metody

 • Zimní větrání úlu (Vojtěch Daněk) 26–27
 • Včelárov čakajú ťažké časy, príčinou sú dôsledky klimatických zmien (Tisková zpráva, Centrum pre spoločnost‘, ekológiu a ekonómiu, o. s.) 28-29/I
 • Bez syntetických akaricidů – bez organických kyselin – jak tedy? (Holub Pavel) 16–19/II
 • Jeseň: kritické obdobie pre včelstvá (Proková Helena) 20–21/II
 • Jak jsem rentgenoval úly (Daněk Vojtěch) 22/II
 • Akustické sledování včelstev II (Ivanský Tomáš) 23-36/II
 • Nezapomeňte ohlásit své včely (Jirka Václav) 28-29/II
 • Včelaření bez přehazování nástavků (Jindra Jan) 30–32/III
 • Nezvaný návštěvník (Lstibůrek Jaroslav) 32–33/III
 • Prohazování nástavků při první snůšce (Daněk Vojtěch) 24-25/IV
 • Úlový monitorovací systém prakticky I (Ivanský Tomáš) 26-29/IV
 • Apislovenija 2017 (Machová Alena) 30–31/IV
 • Jak voskaří a včelaří Miloslav Havrlík (Texl Petr) 16–18/V
 • Jak na mezistěny (Šotolová Marie) 19–20/V
 • Úlový monitorovací systém prakticky II (Ivanský Tomáš) 21-27/V
 • Když jedna včelstva nosí sladinu a druhá se rojí… (Daněk Vojtěch) 14-16/VI
 • Úlový monitorovací systém prakticky III (Ivanský Tomáš) 18–19/VI
 • Nové způsoby použití umělých matečníkových misek – Biologický význam zvonkovitých buněk (Todorovski Srdjan) 16–18/VII
 • Bez dýmáku a bez žihadel (Tihelka Erik) 20–21/VII
 • Úlový monitorovací systém prakticky IV (Ivanský Tomáš) 22–23/VII
 • První sezóna ve Warré úlech (Houček Tomáš) 16–17/VIII
 • Úlový monitorovací systém prakticky V (Ivanský Tomáš) 18-20/VIII
 • Včelaření na střeše (Texl Petr) 24–25/IX
 • Střešní zahrady, zelené střechy (Nussbauer Jan) 26–28/IX
 • Stavební koncern PORR dává včelám domov (Tisková zpráva PORR) 29/IX
 • Zásahy včelaře v průběhu včelařského roku při včelaření v kombinovaných systémech (Virág Pavel) 16–18/X
 • Žluna má včely také ráda (Daněk Vojtěch) 19–21/X
 • Provozní metoda na nízkonástavkovém systému I (Škanta Marek) 16–19/XI
 • Poznámky k vyvařování vosku (Daněk Vojtěch) 28/XII
 • Provozní metoda na nízkonástavkovém systému II (Škanta Marek) 30./XII
 • Od akútnej liečby k prevencii a zásadám prirodzeného vývoja včelstva (Proková Helena) 32/XII

 

Přečetli jsme pro vás

 • Brexit špatnou zprávou pro včely? (Kabátová Anežka) 24/I
 • Včelí vosk z hlediska restaurátorů (Šotolová Marie) 24/I
 • Nástavkový úl a včelaření (Machová Alena) 24/I
 • Včelí produkty a jóga (Redakce) 36/II
 • Včelí úly (Šotolová Marie) 36/II
 • Spánok na úľoch (Šotolová Marie) 36/II
 • Film o vymírání včelstev (Redakce) 36/II
 • Léčivé obklady a zábaly (Šotolová Marie) 8/III
 • Kdyby včelám docházely síly, budou s nimi opylovávat mikrodrony (Mihulka Stanislav) 8/III
 • Člověk v tísni a afghánské včely (Redakce) 9/III
 • Včely a jiný hmyz na pozemku (Šotolová Marie) 23/IV
 • Včely po Polsku (Šotolová Marie) 37/V
 • Přezimování včelstev (Šotolová Marie) 37/V
 • Z jídelníčku zavíječe – snědí housenky plastový odpad světa? (Dlouhá Štěpánka) 20/VI
 • Základy včelaření (Redakce) 21/VI
 • Obrazový včelařský výkladový slovník (Redakce) 21/VI
 • Léčení včelími produkty (Redakce) 21/VI
 • Sborník včelaření v jižních Čechách (Redakce) 21/VI
 • Inteligence včel aneb jak myslí, plánují, cítí a co se z toho můžeme naučit (Machová Alena) 43/VII
 • Továrna na med (zázračný svět včel – prohlídka provozu) (Machová Alena) 43/VII
 • Malování a modelování včelek pro nejmenší (Redakce) 43/VII
 • Sbírka parafinových modelů jablek (Tisková zpráva, Národní zemědělské muzeum) 31/VIII
 • 95. narozeniny tvůrce „zabijáckých včel“ (Miksha Ron) 28–29/X
 • Knižní lahůdka pro příznivce Warré úlů (Bajko Jaroslav) 34–35/XI
 • Román Historie včel (Redakce) 35/XI
 • Na česně (Redakce) 35/XI

 

 

Příloha

 • COLOSS: Dotazník: IV
 • Mikrofotografie složeného oka a části tykadla trubce (Weyda Fantišek): Plakát: V
 • Kapesní kalendář na rok 2018: Kart:a XII

 

PSNV info

 • XIV. ročních Letních škol nástavkového včelaření (Cutáková Zdeňka) 45/I
 • Mezinárodní apiterapeutická konference v Kdyni (Redakce) 43/II
 • Asociace a včely v „pražské kavárně“ (Matl Jiří) 43/II
 • František Vogl 2017 (Šotolová Marie) 44/II
 • Za poznatky k sousedům (Dlouhá Štěpánka) 43/III
 • Lektoři včelařství se vzdělávají (Redakce) 43/III
 • Včela a člověk (Machová Alena) 44/III
 • Co je e-předplatné Moderního včelaře a jak ho získat? (Gajdošová Miriam) 44/III
 • COLOSS 2016/17: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev – dlouhodobá studie se neobejde bez jednotlivých včelařů! (Danihlík Jiří) 45/III
 • Haló, tady ministr financí… (Redakce) 45/III
 • Letní školy nástavkového včelaření aktuálně (Cutáková Zdeňka) 45/III
 • Diskuse k plemenářskému zákonu pokračuje (Švantner Viktor) 44/ IV
 • Co baví děti na včelách? (Redakce) 44/IV
 • Plemenářský zákon a užitkové chovy běžných včelařů (Vinohradský Karel) 45/IV
 • Pozvání Asociace soukromého zemědělství ČR (Redakce) 45/IV
 • Rodí se v Nepomuku nová tradice? (Redakce) 45/IV
 • Bodavost kříženců – výmysl nebo realita? (Čermák Květoslav) 42-45/V
 • Výstava Animal Tech Brno (Hykl Radek) 44/VI
 • Blatnou je stále zájem (Redakce) 44/VI
 • Jak prodat živou přírodu převlečenou za klobásy? Aneb Natura viva 2017 a včelařství
 • (Matl Jiří) 45/VI
 • Stanovisko PSNV-CZ k problematice rozporu Metodiky kontroly zdraví a důsledků registrace nových veterinárních léčivých přípravků s účinnou látkou kyselinou šťavelovou (Matela Leopold) 44/VII
 • Jak se rodí hlavní hrdina? (Dlouhá Štěpánka) 45/VII
 • Šumavská jízda (Redakce) 45/VII
 • Jméno pro mladušku (Dlouhá Štěpánka) 44/VIII
 • Apimondia 2017 (Redakce) 44/VIII
 • PSNV-CZ bude na Zemi živitelce (Redakce) 44/VIII
 • Pozvánka na workshop Úlový monitoring prakticky (Redakce) 42/IX
 • Země živitelka s účastí PSNV-CZ (Šotolová Marie) 42-43/IX
 • Na Studeném vrchu posedmé aneb model budoucnosti tentokrát už bez otazníku? (Matl Jiří) 44/IX
 • Pozvánka do Ostravy (Redakce) 45/IX
 • Obnovení databáze cejchů (Křížek Miroslav) 41/X
 • Med roku 2017 je za námi (Matl Jiří) 42–43/X
 • Statistika Medu roku 2017 (Cutáková Zdeňka) 44/X
 • Podzimní seminář nástavkového včelaření a Sněm PSNV-CZ (Redakce) 45/X
 • Úspěch člena PSNV CZ (Redakce) 44/XI
 • Glosa k veterinárnímu zákonu (Matela Leopold) 44–45/XI
 • Využití ICT nástrojů pro chov včel (Šmídková Jitka) 45/XI
 • Sněm PSNV (Redakce) 45/XII
 • IX. setkání uživatelů Varroamonitoring systému (Redakce) 45/XII

 

Reportáž

 • Letiště Václava Havla Praha – ranvej pro 300 000 včel (Šotolová Marie) 9/IV
 • Na plastu, ale v souladu s přírodou (Šotolová Marie, Texl Petr) 28–30/VI
 • Královská botanická zahrada v Londýně novou mekkou včelařů (Titlbachová Jana) 25/VII
 • Borovice a včely, to je Sofronka (Šotolová Marie) 26–27/VII
 • Testační stanice v Kringellu (Šotolová Marie) 28/VII
 • První dekáda obnoveného polského brtnictví (Motyka Milan) 28–30/VIII
 • Apimondia 2017: Organizovaná cesta za poznáním tureckého včelařství (Danihlík Jiří, Kobza Radek) 30–31/XI

 

Rozhovor

 • Pohled dánského včelaře (Danihlík Jiří) 22–27/VI
 • První narozeniny Muzea medoviny (Šotolová Marie, Texl Petr) 30–33/IX
 • A kolem domu je kačírek (Šotolová Marie) 30–32/X

 

Téma čísla

 1. Elektronizace ve včelařství
 • Elektronizace ve včelařství (Mach Pavel) 8-12/I
 • Úvod do problematiky akustického monitoringu včelstva (Ivanský Tomáš) 13-17/I
 • Geoinformatika ve včelařství (Brus Jan) 18–20/I
 1. Plemenářský zákon
 • Jak schvaloval Senát Parlamentu ČR změny v plemenářském zákoně (Klimoš Jiří) 8–9/II
 • Jenom ty filmy sovětský – ty jsou vědecký (Švantner Viktor) 10-13/II
 • Komu to prospěje? (-prym-) 14/II
 • Temperament včel (Přidal Antonín) 15/II
 1. Jarní podněcování a přikrmování
 • Je podněcování pylem účinné? (Přidal Antonín) 10–13/III
 • Podněcování pohledem praktika I (Turč Jan) 14–15/III
 • Podněcování pohledem praktika II (Daněk Vojtěch) 16-17/III
 • Buzení včel s brzkým podněcováním v ekochovu včel (Hajný Vojtěch) 18–19/III
 • Využití krmných těst (Hřebecký Miroslav) 20–21/III
 1. Voda v medu
 • Co vše ovlivňuje obsah vody v medu? (Texl Petr) 11/IV
 • Měření obsahu vody v medu (Bednář Michal) 12/IV
 • Vlhkost medu v nástavkovém úlu (Gruna Bronislav) 13–14/IV
 • Řešení zvýšeného obsahu vody v medu aneb co se mi v praxi osvědčilo (Klíma Zdeněk) 15–17/IV
 • Jak zamezit zvýšení obsahu vody v medu při vytáčení a skladování (Lstibůrek Jaroslav) 18-19/IV
 1. Kvalita medu
 • Med – dozor nad výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu a souvisejícími činnostmi
 • (Texl Pavel) 10–11/V
 • Výsledky kontrol medu v tržní síti Potravinářskou inspekcí (Kopřiva Pavel) 12/V
 • Stanovisko Asociace profesionálních včelařů k medu (Cihlář Petr) 13-14/V
 • Med roku 2017 (Cutáková Zdeňka) 15/V
 1. Doplňování zimních zásob
 • Přehled využitelných krmiv pro zimování včelstev (Deutsches Bienen-Journal) 6-7/VI
 • Zimování na medu (Nerad Ladislav, Texl Petr) 8–9/VI
 • Krmení a přikrmování včelstev v minulosti (Juřák Petr) 10–13/VI
 1. Ozdravná opatření
 • Vysoké napadení včelstev roztočem Varroa destructor v podletí – praktická řešení (Klíma Zdeněk) 8–9/VII
 • Norské zimování na Šumavě (Jůzek Martin) 10–11/VII
 • Metoda „Svatá Anna“ (Texl Petr) 12–13/VII
 • Izolace matek podle MVDr. Petra Chmary (Motyka Milan) 14-15/VII
 1. Dovoz a vývoz včel a jejich produktů
 • Export – Import (Redakce) 8/VIII
 • Postřehy nejen k současné situaci na trhu s medem v ČR (Texl Petr, Kolomý Jan) 9-11/VIII
 • Import včel a včelích produktů do Evropské unie (Státní veterinární správa ČR) 12–14/VIII
 • Evropská unie schválila bezcelní dovoz medu z Ukrajiny (Redakce) 13/VIII
 • Nahlédnutí do bioprovozu Made in Germany (Šotolová Marie) 15/VIII
 • Obchodování s medem (Texl Pavel) 21/IX
 1. Čmeláci
 • Výlet do endokrinologie čmeláků. Jak a proč to mají včelí bratránci jinak? (Jedlička Pavel) 7–9/IX
 • Chemická komunikace mezi čmeláky (Wenzelová Petra) 10–12/IX
 • Začátek chovu čmeláků a dnešní možnosti (Ptáček Vladimír) 13–17/IX
 • Čmeláčí Troubsko rok 2017 (Šotolová Marie) 18–20/IX
 1. Propolis
 • Co se skrývá v propolisu (Petr Jaroslav) 7–9/X
 • Propolis a imunita (Jílek Petr) 10–12/X
 • Propolis a zdraví včel (Petr Jaroslav) 13–15
 • Propolis v lékárně? (Šotolová Marie) 15/X
 1. Cejchy a etikety
 • Včely a zloději (Hřebecký Miroslav) 8-9/XI
 • Když se řekne cejch (Křížek Miroslav 10–11/XI
 • Zkušenost s cejchováním laserem (Havelka Jan) 12–13/XI
 • Co je nového ve značení včelařských produktů? (Lstibůrek Jaroslav) 14/XI
 • Vzpomínka na Metoděje Lengála, výrobce etiket (Mach Pavel) 15/XI
 1. Méně známé nemoci včel
  • Méně známé nemoci včel (Klíma Zdeněk) 8./XII
  • Včely s barevnýma očima (Dlouhá Štěpánka)13/XII
  • Jaké jsou včelí viry a dají se vůbec zničit? (Prodělalová Jana) 16/XII
  • Crithidia mellificae – jednobuněčný bičíkovec ve střevech včel (Vočadlová Kaeřina) 19/XII

 

Včelařská pedagogika

 • Starého psa novým kouskům nenaučíš aneb Montessori včelí pracovny (Nechvátalová Vladimíra) 44/I
 • Bee busy bag a jejich výměna (Nechvátalová Vladimíra) 37/II
 • Včelkohraní (Nechvátalová Vladimíra) 39/III
 • Školní návštěvy na včelařské farmě (Nechvátalová Vladimíra) 31/VI
 • Včely v edici Zábavné učení (Redakce) 31/VI
 • Jak vytvořit úspěšnou včelařskou výstavu? (Krištůfek Václav, Procházková Daniela) 24/VII
 • Mladí včelaři z celého světa soutěžili v Anglii (Píza, Jiří, Naďa) 42–43/VIII
 • Jak vysvětlit opylování? Hrou! (Krištůfek Václav) 41/IX
 • Včelkovánky do každé aktovky (Redakce) 41/IX
 • Vosk děti baví (Redakce) 41/IX
 • GLOBE – badatelsky orientované vyučování (Redakce) 33/X
 • Hurá do úlu (Šotolová Marie) 39/XI
 • Včela medonosná: z lesa do úlu (Kupka Radim) 45/XII
 • Včelařské vzdělávání v Sasku (Moravec Tomáš) 45/XII

 

Včelí pastva

 • Co sbírají dělnice ve velkoměstech? (Petr Jaroslav) 25/I
 • Rostoucí plochy řepky: Problém, ale ne ten největší (Havel Petr) 42/II
 • Výzkum vztahů mezi rostlinami a opylovateli v Železných horách (Bartoš Michael) 32-33/IV
 • Teplo květů – odměna pro opylovatele (Petr Jaroslav) 34–35/IV
 • Průběh snůšky na Tišnovsku (Počuch Michal) 21/VIII
 • Nektarodárné porosty a udržitelný rozvoj zemědělství (Jirka Václav, Šrámková Anna) 22–23/IX
 • Jsou lípy jedovaté? (Petr Jaroslav) 34/XII

 

Věda a výzkum

 • Včelí kompas (Dlouhá Štěpánka) 30–31/II
 • Záhadný úspěch včely východní v Austrálii (Petr Jaroslav 32-33/II
 • Počátky plemenného chovu včel v Německu (Bienefeld Kaspar) 40–41/III
 • Plemena včel a chráněná území ve Švýcarsku (Čermák Květoslav a Peter, Machová Alena) 41–42/III
 • Sršne – rarita alebo aktuálna hrozba? (Bidleň Ľubo) 36–38/IV
 • Genové editace u rostlin a včely (Opatrný Zdeněk) 39/IV
 • První Aplikační laboratoř v České republice (Redakce) 39/IV
 • Co se včely naučí při průzkumném letu (Petr Jaroslav) 40-41/IV
 • Střevní mikrobiom včel (Petr Jaroslav) 28–31/V
 • Evropské VSH projekty (Jaroslav Prýmas) 32–33/V
 • Jak vidí včely? (Petr Jaroslav) 34/V
 • Čmelákům také páchnou nohy (Pazdera Josef) 35-36/V
 • Příliš chytří čmeláci? (Petr Jaroslav) 34–35/VI
 • Počítačové firmy chtějí pomoci českým včelařům (Šotolová Marie, Redakce) 36–39/VI
 • Zvukový monitoring opylovatelů Petr Jaroslav) 29/VII
 • MikroRNA a včelí kasty (Petr Jaroslav) 30–31/VII
 • Rostliny promlouvají do vývoje včel (Petr Jaroslav) 26–27/X
 • Apimondia 2017: Výběr zajímavých příspěvků z mezinárodní konference (Danihlík Jiři, Konza Radek) 24-29/XI
 • Světová inventura neonikotinoidů v medu (Petr Jaroslav) 32–33/XI

 

 


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz