×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Oznámení Knihovny Antonína Švehly

Oznámení Knihovny Antonína Švehly

Naše největší specializovaná zemědělská knihovna připravila při příležitosti přednáškové série o včelařství v Domě zemědělské osvěty rešerši literatury ze svého fondu na téma Dějiny včelařství. 

Pracovníci Knihovny Antonína Švehly vycházeli při tvorbě seznamu z České zemědělské a potravinářské bibliografie. Celkem jde o 254 bibliografických záznamů řazených podle relevance, přičemž kromě čtyř jsou všechny citované zdroje v knihovně k dispozici. Bibliografie obsahuje údaje jak o knižních svazcích, tak o časopiseckých článcích, nejčastěji uveřejňovaných v odborném včelařském tisku. Vzhledem k dislokaci starších titulů do vzdáleného depozitáře je však vhodné si ověřit, zdali je kniha přímo ve Slezské ulici 7, Praha – Vinohrady. V opačném případě je třeba si objednat její převoz do Prahy. Celý seznam literatury k historii chovu včel je na:

http://primo.uzei.cz/primo_library/libweb/action/search.do?srt=rank&srtChange=true&vid=uzei&mode=Basic&srt=date&tab=bibliografie&fn=search&indx=1&dscnt=1&vl(freeText0)=(Historie%20OR%20d%C4%9Bjiny)%20AND%20(v%C4%8Dela%C5%99stv%C3%AD%20%20OR%20med%20OR%20v%C4%8Del*)&dstmp=1524480593172


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás