×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Pálení medovce na Slovensku

Národní rada Slovenské republiky schválila 20. 9. 2018 návrh poslanců Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bély Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 467/2002 Sb., o výrobě a uvádění lihu na trh ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/2011 Sb., o spotřební dani z alkoholických nápojů ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko slovenské vlády bylo souhlasné. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů Slovenské republiky 17. 10. 2018 pod číslem 290/2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla