×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Po 18 letech opět denní studium včelařství v ČR

V Blatné ve Středním odborném učilišti se již druhým rokem vyučuje včelařství. První ročník nazvaný jako Jihočeská včelařská škola byl plně v režii PSNV-CZ. Od září 2011 je otevřena zkrácená 1,5letá dálková forma již akreditovaného oboru včelařství, kde výuku zajišťují lektoři PSNV-CZ. Studenti se scházejí ke konzultacím a odbornému výcviku vždy v pátek a sobotu jednou za měsíc. Je to škola se vším všudy: s teoretickou výukou, odborným výcvikem, laboratořemi, ale také se zkoušením, testy a známkováním. Přijímací řízení na dálkovou formu vedení učiliště překvapilo; přihlásilo se třikrát více uchazečů, než byla kapacita třídy. Proto není divu, že SOU Blatná přichází s další nabídkou pro školní rok 2012/2013: od září 2012 otvírá kromě dalšího cyklu dálkové zkrácené formy také akreditovaný obor 41-51-H/02 Včelař jako tříletý obor denního studia pro vycházející žáky základních škol.

Obor denního studia je zaměřen na chov včel a získávání včelích produktů. Žák pozná biologii včely medonosné a zákonitosti života včelstva. Naučí se obsluhovat včelstva v průběhu celého včelařské roku, osvojí si zásady chovu včelích matek, rozpozná nemoci včel a bude umět přijmout adekvátní opatření. Osvojí si metody získávání, zpracování a odbytu včelích produktů, včetně kontroly kvality a marketingu. Naučí se pěstovat včelařsky významné rostliny a navrhovat jejich začlenění do krajiny. Bude mít možnost získat řidičské oprávnění na osobní auto a traktor. Získanou kvalifikaci „Střední odborné vzdělání s výučním listem“ může uplatnit při chovu včelstev na včelích farmách, jako kvalifikovaný pracovník u firem, které zpracovávají včelí produkty, v podnicích zabývající se výsadbou a údržbou zeleně a opylovací službou nebo také jako podnikatel – včelařský farmář (soukromý zemědělec).

Na škole je možno dále studovat obor 64-41-L/51 Podnikání jako maturitní nástavbové studium.


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz