×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Podpora užitečných organismů v sadech

Podpora užitečných organismů v sadech

Brněnští odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Kamil Holý, Vladan Falta, Kateřina Kovaříková a Jan Šenk jsou autory příručky pro majitele sadů, jejímž cílem je popsat především užitečný hmyz, který může pomoci při inovaci pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality.

Necelých 50 stran textu přináší základní seznam hmyzích druhů s významem pro výše uvedené. Dvoustrana patří opylovatelům: včele medonosné, čmelákům, a především samotářkám. Kromě jednotlivých hmyzích čeledí se knížka zabývá základními problémy s aplikacemi pesticidů. Potvrzuje význam biokoridorů a nutnost podpory přirozených úkrytů a hnízdišť. V obsahu je i kapitola o odchytu, konzervaci a určování hmyzu.

ISBN 978-80-7427-226-4.

Brožura je volně ke stažení na

https://www.vurv.cz/sites/File/2017_metodika_Podpora_vyskytu_uzitecnych_organizmu_v_sadech.pdf .


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz