×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Podpora včelařů administrovaná SZIF

Podpora včelařů administrovaná SZIF

Poslanecká sněmovna schválila 19. 12. 2017 rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na letošní rok. Fond bude mít na výdaje 34,6 miliardy korun, což je proti roku 2017 zhruba o 3,4 miliardy korun méně kvůli nižší dotaci od Ministerstva zemědělství. 

SZIF mimo jiné zprostředkovává zemědělcům finanční podporu z Evropské unie. Pro včelaře je vyčleněno 77,5 milionu korun a tyto dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. V období 2017–2019 se týká pěti různých opatření. Polovina částky je z peněz Evropské unie a polovina z rozpočtu České republiky. 


Klíčová slova:
MV Info