×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Požární ochrana na včelnici

Požární ochrana na včelnici

Celý rok se včelař o svá včelstva stará, opečovává je, léčí na různé nemoci a nákazy. A pak stačí chvilka nepozornosti, případně nedbalosti, a všechna práce shoří. Při činnosti ať hobby nebo profi včelaře hrozí hned několik nebezpečí vzniku požáru. Mezi hlavní patří používání otevřeného ohně při opalování nástavků, používání dýmáků, tavení vosku, parafinování nástavků. Požár může způsobit také technická závada na zařízení – elektroinstalace, topidlo, kouřovod. Jak předejít neštěstí? Určitě je zapotřebí znát základní požárně preventivní zásady. Vše v Moderním včelaři na novinových stáncích nebo na e-predplatne.cz. 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
MV Info