×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Právo přírodního léčitelství

Právo přírodního léčitelství

Profesor Masarykovy univerzity v Brně JUDr. Ivo Telec, CSc., je odborníkem na právo duševního vlastnictví. Ve své nejnovější publikaci vydané Legesem otevírá problematiku přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. 

Jde o první monografii, která se těmito naléhavými legislativními otázkami zabývá. Vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky řeší na úrovni občanského, zdravotnického a živnostenského práva včetně historických ohlédnutí a zahraničních souvislostí. Část práce se zaměřuje na tradiční vědění jako předmět práva duševního vlastnictví. Pozornost věnuje podrobnému rozboru právního postavení přírodních léčitelů. Závěrem rozebírá přípravu vládního návrhu zákona o léčitelských službách. Vzhledem k zájmu včelařů o produkci či dokonce aplikaci apiterapeutik se jedná o knihu, která jistě stojí za pozornost.

ISBN 978-80-7502-306-3


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz