×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Předběžná dohoda o ekologické produkci v Evropské unii

Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada dosáhly předběžné dohody o podobě nařízení k ekologické produkci. Text musí schválit ještě Rada ministrů zemědělství EU, zemědělský výbor Evropského parlamentu a plenární shromáždění Evropského parlamentu. 

Pokud se tak stane, nařízení by vstoupilo v platnost zřejmě 1. 7. 2020. Certifikaci ekologického zemědělství bude moci získat nově například včelí vosk. O celou problematiku se redakce Moderního včelaře intenzivně zajímá a v součinnosti s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství bude čtenáře o navrhovaných změnách včas informovat.


Klíčová slova:
MV Info