×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Přirozené včelaření v Austrálii

Přirozené včelaření v Austrálii

Autor představuje staronový přístup k chovu včely medonosné, se kterým se seznámil během pobytu v Austrálii započatého v září roku 2014, kdy se tam zúčastnil přednášek a kurzů přirozeného včelaření vedených Timothy Malfroyem a podílel se na péči o 150 včelstev ve Warré úlech.

Timothy M. je zakladatel mnohasetčlenné komunity Warré včelařů v Sydney, pro které zdraví včel znamená více než výnosy medu. Sám pochází ze včelařské rodiny a jeho otec stále kočuje s tisícovkou včelstev v Langstrothových úlech po Novém Jižním Walesu. Na počátku hledání svého vlastního stylu včelaření se v roce 2002 Austrálie potýkala s invazí Aethina Tumida (lesknáčka úlového) a s chronickými problémy s morem včelího plodu. Začal proto s podrobným studiem biologie rodu Apis a historie včelaření ve světě s cílem zjistit, jaké metody chovu a jaký typ úlu by pomohly zvýšit vitalitu a odolnost včel. Během svých výprav navštívil v roce 2009 kongres Apimondia, který se konal ve Francii, kde se podrobněji seznámil s úlem E. A. Warrého. Od té doby v těchto úlech včelaří přirozeně, přednáší a věnuje se vzdělávání v této oblasti.

 

Jak chápat termín „přirozené včelaření“

Předtím, než se pustím do představení základních principů přirozeného včelaření, bych rád vysvětlil, co se rozumí pod samotným pojmem „Přirozené včelaření“ (z angl. “Natural beekeeping”):

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz