×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Příručka pro prodej ze dvora

Příručka pro prodej ze dvora

Státní veterinární správa ČR připravila elektronickou příručku pro prodej ze dvora.

24stránková práce MVDr. Jana Váňy a MVDr. Lenky Sedláčkové „Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů“ je zaměřena ve větší míře na maso a mléko. Samotnému medu je věnovaná jedna stránka. Poslední kapitoly však jsou platné pro celou chovatelskou produkci, protože se týkají obchodních dokladů a požadavků na průvodní dokumenty. Dále je zde přehled naší a evropské legislativy zahrnující také předpisy k hygieně zpracování potravin a k označování produktů.

Publikace je volně ke stažení na http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Zpracovani-vlastni-produkce-potraviny-zivocisneho-puvodu-2018.pdf .


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás