×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Průběh snůšky na Tišnovsku

Průběh snůšky na Tišnovsku

Sezóna roku 2017 se vyznačuje velkými krajovými odlišnostmi v medném výnosu. O poznatky z letošní snůšky na stanovišti ve Skaličce u Tišnova se s námi podělil Michal Počuch. Ve srovnání s předchozími lety se mu jeví jako podprůměrná. Sešlo se zde několik negativních faktorů, které ovlivnily její průběh.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
Provozní metody