×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Samotářky České republiky na Červeném seznamu

Samotářky České republiky na Červeném seznamu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala jako speciální číslo svého časopisu Příroda (č. 36/2017) Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. Editory jsou Radek Hejda, Jan Farkač a Karel Chobot. 

Na téměř 450 stránkách jsou úvodem vyjmenovány ohrožené druhy vířníků, kroužkovců, měkkýšů a členovců. Následuje stejně smutný seznam hmyzu. Zvlášť jsou uvedení motýli, brouci a blanokřídlí. Text o včelách (Anthophila) zpracovali Jakub Straka a Petr Bogusch. Konstatují, že v současné době bylo v našem státě spolehlivě zachyceno 596 druhů včel. Z toho je aktuálně 86 vymizelých druhů a 62 kriticky ohrožených. Následuje výčet dalších skupin včel podle míry ohrožení. Jen 229 druhů uvádějí jako bez ohrožení. Dále je 13 celostránkových tabulí s výčtem samotářek, kde čtenář najde míru nebezpečí, že vyhynou, a to s ohledem na výskyt v jednotlivých krajích České republiky. Součástí publikace je stostránkový přehled literatury a poznámkový aparát.

Publikace je volně přístupná na http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/372/058861.pdf?seek=1509630128.


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz