×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Sborník včelaření v jižních Čechách

Sborník včelaření v jižních Čechách

Sto padesáti stránková brožura vyšla nákladem Základní organizace včelařů Dříteň s přispěním Svazku obcí Blata a privátních donátorů na památku 150. výročí založení jednoho z nejstarších českých včelařských spolků „Včelařské jednoty Dzierzon ve Volešníku“.

První kapitola se zabývá výše uvedenou historií. Druhá pak je průvodcem dějin organizovaného včelaření v jednotlivých okresech Jihočeského kraje. Třetí část, kde redakce Moderního včelaře se svými kmenovými autory souhlasila s přetištěním několika starších článků, přináší poznatky ze současné apidologie.


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás