×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Sledování rezistence roztočů k akaricidu

Sledování rezistence roztočů k akaricidu

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., vydal Certifikovanou metodiku pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu. Metodiku určenou především pro Státní veterinární správu vypracoval Jan Hubert a kol. Kromě vydavatelského ústavu se na ní podílela Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity a Výzkumný ústav včelařský v Dole (Martin Kamler).

Metodika přináší dva postupy pro stanovení citlivosti roztočů vůči tau-fluvalinátu.

První je stanovení citlivosti roztočů vůči tau-fluvalinátu pomocí lahvičkového testu; tento postup využívá diskriminační koncentrace tau-fluvalinátu aplikované na vnitřní povrch lahvičky. Roztoči, kteří jsou rezistentní, přežijí, zatímco citliví jedinci uhynou během 24hodinové inkubace v těchto lahvičkách. Lahvičkový test je využitelný pro vyškolené včelaře. Druhá metoda spočívá ve stanovení citlivosti vůči tau-fluvalinátu pomocí identifikace L925V mutace, využívá PCR amplifikace genu kódující sodný kanál roztoče a následné restrikční analýzy fragmentu genu (PCR–RFLP). Identifikace pomocí PCR–RFLP rozpozná citlivé a rezistentní roztoče a smíšené populace roztočů. Tato metoda je využitelná jak pro roztoče získané ze zimní měli, tak pro roztoče odchycené přímo ve včelstvech a její aplikace se předpokládá v laboratořích. Publikace je volně dostupná na

https://www.vurv.cz/sites/File/2018_certifikovana_metodika_Hodnoceni_rezistence_roztoce.pdf .

ISBN 978-80-7427-280-6


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 2. 5. 2019

Příští číslo vychází 2. 5. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz