×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Sledování trubčího plodu ve směru varroózy

Sledování trubčího plodu ve směru varroózy

Varroóza je ve včelařství velký problém, zejména v posledních letech ve spojení s viry. Včelstva oslabená okolními podmínkami (agrochemikálie, akaricidy ve včelařství, sucho, výpadky snůšky, monokultury apod.) jsou více vnímavá na nemoci, které jsme dříve označovali jako nevýznamné. Současné okolní podmínky snižují imunitu včel, navíc velká koncentrace včelstev na jednom stanovišti může mít za následek i podvýživu. Oslabená včelstva jsou potom velmi citlivá ke klasickým virózám. Kleštík včelí slouží jako snadný přenašeč virů přímo do hemolymfy dospělé včely a plodu. Proto ta potřeba mít varroózu pod kontrolou, respektive provádět monitoring po celý rok.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla