×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Slovenští včelaři získali od letoška více podpory

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky změnilo svou dotační politiku ve prospěch včelařů. Přes nový Národní program stabilizace a rozvoje slovenského včelařství rozdělí v následujícím tříletém období každoročně chovatelům a spolkům 1 200 000 €.

Počet včelstev je sice na Slovensku nejvyšší za posledních 20 let a země je jedna z mála v Evropské unii, kde soustavně roste počet včelařů, avšak slovenská vláda chce obor zatraktivnit pro mladou generaci. Průměrný věk slovenských včelařů totiž převyšuje 60 let.

 

Rok

2010

2016

Počet včelařů na Slovensku

15 688

17 859

Počet včelstev

252 485

291 540

 

Nově mohou o dotaci požádat spolky sdružující nejméně 10 % včelařů, zatímco dosud musely soustřeďovat 30 % včelařů. Dosavadních šest titulů, na které bylo možné pobírat dotaci, se rozšířilo o další dva, a sice o monitoring trhu a zkvalitnění výrobků s cílem využít jejich potenciál.

Podobně jako v České republice směřuje finanční podpora na vzdělávání, pomůcky pro medobraní, zařízení na zpracování vosku a nákup nových úlů. Nechybí ani podpora šlechtění a ochrany genetických zdrojů autochtonní domácí slovenské včely – slovenské kraňky.

            Nově se také definuje dotační období. Interval začínající 1. září se přesunul na období 1. 8.31. 7. následujícího roku. Žádost o dotaci předkládají žadatelé PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) vždy do 31. května.

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11563


Klíčová slova:
MV Info