×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Slovo úvodem k tématu Množení včelstev

Slovo úvodem k tématu Množení včelstev

Téma množení včelstev je v krajině, kde máme jedno z největších zavčelení, trochu zavádějící. Přirozeným množením včelstev je samozřejmě rojení. Takto se včelstva množí miliony let a v některých chovech tato praxe přetrvává dodnes. Je to dobře nebo špatně? 

Když pomineme chov včel pro radost, pro opylování zahrady a podobně, tak většina chovů včel dnes existuje kvůli hospodářskému využití, kde je rojení nežádoucí. Když tedy ne rojením, potom musíme doplňovat stavy včelstev oddělky a smetenci.

Chováme silná včelstva i přes zimu, abychom naplno využili první jarní snůšku. Co ale se silnými včelstvy, když po jarní snůšce další nenásledují? Tady se nabízí tvorba oddělků a smetenců. Účelové oslabení včelstev, případně úplné rozdělení včelstev na oddělky je uvedeno v článku Miroslava Sedláčka.

Tvorba oddělků jde ruku v ruce s odchovem potřebných matek do oddělků – nových včelstev. Ve sběrných oddělcích chov matek Liebigovou metodou zvládne i začátečník. S úspěchy i nezdary nás seznámí Petr Kellner. Podrobný návod je také v učebnici Včelařství I, s. 47–59, PSNV 2015, ISBN 978-80-260-9090-8.

Předejít rojení lze zásahem do teplotního režimu plodového tělesa. František Pošar proložením plástů se zavíčkovaným plodem soušemi vyvede včelstvo z rovnováhy, včelstvo se nevyrojí, přitom neztratí shromažďovací potenciál. Kdy tento zákrok provést, se dočtete v článku Včelaření bez rojů aneb zebrování.

Dodejme, že každý z autorů přináší svůj náhled a navzájem se mohou ve svých názorech lišit. To známe všichni ze svého okolí, sejdou-li se tři včelaři, jistě se na jediném řešení neshodnou.


Klíčová slova:
Téma čísla


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz