×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Sněm PSNV-CZ, z. s.

Sněm PSNV-CZ, z. s.

V sobotu 26. listopadu se ve Zbýšově na Brněnsku konal další sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Dopoledne proběhly volby devítičlenné rady spolku pro další rok.

Staronovým předsedou se stal RNDr. Leopold Matela. Nejvíce se diskutovalo o možné právní subjektivitě vznikajících oblastních skupin PSNV-CZ. V nadcházejícím roce připraví rada legislativní a věcný rozbor postavení oblastních skupin, jednak s možnou právní subjektivitou, jednak bez ní. Další sněm poté zvolí dle svého uvážení jejich status.

Z výčtu práce za minulé volební období zaujal graf členské základny, ze kterého vyplývá, že průměrný věk člena PSNV-CZ je 46 let, což je výrazně méně nežli u jiných včelařských seskupení. Svědčí to o potěšitelném zájmu mladých lidí sdružovat se právě zde, byť jde, jak název napovídá, o práci, a ne o pasivní členství.

V dalším volebním období bude PSNV-CZ pokračovat ve svých stěžejních aktivitách, především ve vzdělávání. Kromě přechodu periodicity Moderního včelaře z dvouměsíční na měsíční se připravuje několik publikací. V únoru/březnu to bude II. svazek učebnice Včelařství, týkající se biologie včely a šlechtitelství. Na podzim vyjde v souběhu s chystanou Mezinárodní apiterapeutickou konferencí překlad monografie o dr. Filipu Terčovi. Rozpracována je publikace, resp. překlad titulu z němčiny o včelaření v úlech typu Langstroth.

Pokračovat budou Letní školy nástavkového včelaření, tradiční jarní a podzimní semináře a výuka na Moravské včelařské škole, včetně výuky oboru Včelař na Středním odborném učilišti v Blatné.

Odpoledne patřilo přednáškám. Obsah některých znají naši čtenáři z minulých čísel Moderního včelaře. S novými autory přednášek projednala redakce jejich uveřejnění. Můžete se například těšit na článek o výsadbě včelařsky významných rostlin na vinicích.

Účastníci sněmu si také mohli koupit literaturu vydanou PSNV-CZ. Velkému zájmu se těšil nástěnný kalendář na rok 2017 s tématem včelařek. Vždyť ze 774 členů organizace je 11 procent žen. Kalendář je k dispozici též na e-shopu www.psnv.cz.


Klíčová slova:
PSNV


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz