×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Společnost evropských chovatelů plemene Buckfast

Společnost evropských chovatelů plemene Buckfast

Víte, že existuje Společnost evropských chovatelů plemene Buckfast (Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V.)? 

Je největší platformou zájemců o tuto zajímavou včelu. Na svých webových stránkách https://gdeb.eu/ uvádí, že ji v roce 1976 založil v Kasselu Günter Ries. Bylo to v době, kdy buckfastky teprve čekaly na své plné přijetí vědci a včelaři.

Cílem společnosti je podporovat členy v udržení čistoty chovu plemenné linie založené bratrem Adamem. Protože ani včely neberou ohled na geografické hranice, natož na myšlenkové, je tato organizace nadnárodní a nemá ideologická omezení. Nyní sdružuje15 národních sdružení z celé Evropy.                                                  


Klíčová slova:
Téma čísla