×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Stanovisko Asociace profesionálních včelařů k medu

Stanovisko Asociace profesionálních včelařů k medu

V poslední době dochází ze strany Českého svazu včelařů, z. s., k poskytování nepřesných informací o aktivitách Asociace profesionálních včelařů, z. s. Proto jsme uvítali možnost na stránkách Moderního včelaře poskytnout široké včelařské veřejnosti informace o našich aktivitách a cílech.

Po proběhlé personální změně ve vedení Asociace profesionálních včelařů (APV) jednala výkonná rada s vedením Českého svazu včelařů (ČSV). Byli jsme pevně přesvědčeni, že spolupráce s ČSV povede k prospěchu českého včelařství. Musíme konstatovat, že schůzka byla vedena vstřícně a bez jakýchkoliv konfliktních situací.

Vedení Asociace předneslo problémy, které ji tíží a které by chtěla řešit. Jedním z podnětů Asociace byla skutečnost, že někteří včelaři a obchodníci podnikají v oboru včelařství, prodávají velké množství medu, a nejsou registrováni u Státní veterinární správy. Současně se schovávají za osvobození pro včelaře do 60 včelstev. Podnikají v oboru, přeprodávají medy, někdy neznámého původu, a tím porušují platné zákony a vyhlášky. Naivně jsme si mysleli, že ČSV udělá vše proti zneužívání této výjimky, aby do budoucna vydržela včelařům co nejdéle. Opak byl bohužel pravdou. Dozvěděli jsme se, že ČSV nevidí ve zneužívání této výjimky problém.

Pokud by se hobby včelaři zeptali našich členů, zda jim vadí situace, kdy jsou chovatelé do 60 včelstev osvobozeni od daně z příjmu, tak by zjistili, že tomu tak není. Profesionálním včelařům vadí pouze, když tuto výjimku zneužívají podnikatelé v oboru, kteří se prohlašují za drobné včelaře a jimž primárně nejde o zájmový chov včel. Není vzácností, že takové osoby vykupují med od drobných včelařů a následně ho prodávají do tržní sítě, samozřejmě bez řádné registrace. Dále Asociaci vadí, že tato výjimka v zákoně zbavuje drobné včelaře povinnosti vést záznamy o množství vyprodukovaného medu, což má za následek, že český med je těžko kontrolovatelný a nelze dohledat jeho cestu od prvovýrobce do tržní sítě.

Zdanění pro zájmové včelaře je nízké. Příjem do 30 000 Kč je daňově osvobozen a z příjmu 100 000 Kč je daň pouze 3 000 Kč. O daně opravdu nejde. Mimochodem farmář, který je plátcem DPH, odvede státu 5x více. Je však těžko pochopitelné, že si současní představitelé Českého svazu včelařů neuvědomují dopady této výjimky na celý obor. 

 

Jaký je med v regálech obchodů

Další jednání, která Asociace vyvolala na Ministerstvu zemědělství (MZe), se týkala kvality medu v tržní síti. Proběhlo za účasti zástupců potravinářského odboru MZe, Státní veterinární správy (SVS), Statní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), Agrární komory a zástupců Českého svazu včelařů. Pan ministr se svými kolegy naši aktivitu směřující ke zlepšení kvality medu v obchodech přivítal.

Při hodnocení již tak velmi nejasných kompetencí a pravomocí Státní veterinární správy a Statní zemědělské a potravinářské inspekce vyšlo najevo, že med v tržní síti, na jehož etiketě není uveden údaj o provozovně v České republice, je těžko kontrolovatelný. Zjištění, že med, který nepochází z registrované či schválené provozovny, prakticky uniká kontrole, bylo trpké. Navrhovali jsme, aby každý, kdo prodává med do tržní sítě mimo své hospodářství, byl registrován u Státní veterinární správy. To by umožnilo pracovníkům SZPI odhalovat obchodníky prohlašující se za včelaře, čímž by se nastolil v prodejích pořádek. Bohužel zástupci Českého svazu včelařů byli rezolutně proti.

Pro zajímavost: slovenští včelaři povinnost se registrovat při prodeji medu do tržní sítě mají a nevidí v tom žádný problém. Tomu, proč se ČSV brání zavést pořádek v prodejích českých medů, nerozumíme. 

 

Cena značky Český med

Na trhu je jen jedna značka kvality našeho produktu, a sice Český med. Bohužel je toto označení v dnešní době téměř bezcenné. Jedním z důvodů je absence jakékoliv kontroly. Zaběhnutá pravidla, jejichž zastáncem je ČSV, znemožňují zprůhlednit v našem státě současný obchod s medem. To, že si Včelpo, s. r. o., dovolilo prodávat pod značkou Český med zahraniční medy, je pouze vrchol ledovce. Podle našeho názoru vyjednal Český svaz včelařů pro včelaře takové podmínky, aby nikdo nebyl nikde registrován a nemusel vést žádnou evidenci produkce medu. Jenže to je to nejhorší, co mohl ČSV včelařům udělat. Nastolený stav je výhodný pouze pro různé překupníky a obchodníky s rádoby českým medem. Nejvíce na situaci doplácejí čeští včelaři, kteří jsou nuceni prodávat svůj kvalitní med za nejnižší cenu v Evropě. Skutečný český med se vytrácí z obchodní sítě a v potravinářské výrobě se již nepoužívá téměř vůbec.

Předpokládá se, že čeští včelaři mají nyní ve skladech ještě 5 000 tun medu, což nevěstí nic dobrého. Pokud bude letos dobrá snůška, tak se včelaři vynasnaží prodat med pod cenou, aby se ho zbavili. Pokud by zástupci ČSV nerazili nesmyslnou cestu nedohledatelnosti konkrétního výrobce českého medu a skutečně by jim záleželo na kvalitě medu v obchodech, tak by dnes tuzemští včelaři prodávali med za daleko lepší ceny, protože značka Českého medu by byla silná a o kvalitní produkci by byl zájem ze strany zákazníků a obchodníků.

 

Inspiraci hledejme u producentů vína

Krásný přiklad nalezneme u zdejších vinařů. Ti měli podobný problém jako včelaři, neboť pod jejich značkou se začala objevovat vína ze zahraničí nebo vína falšovaná. Jak se s tím vypořádali, je známé. Šli cestou dohledatelnosti českých a moravských vín, protože věděli, že pokud to neudělají, tak je silná konkurence laciných a padělaných vín z obchodní sítě vytlačí.

Bohužel se včelaři se stejným problémem nedokázali popasovat. Již nyní je tak jasné, že vítězem budou dovozové medy. Myšlenka, že prodej ze dvora je pro naše včelaře to jediné a nejlepší, je pravdivá jenom tam, kde je velká kupní síla obyvatel. Zapomíná se však na velkou část včelařů z oblastí pro přímý prodej medu méně vhodných, nebo na ty, co baví pouze včelaření a med chtějí prodávat v konvích. Ti budou mít do budoucna s odbytem medu za slušné peníze problém, protože český med nahradí na trhu zahraničními medy a jejich kvalitní produkt nebude dobře zaplacen.

Pravým nepřítelem českých včelařů není ten, kdo má jiné názory než oficiálně ražené ČSV, nebo ten, kdo není jeho členem. Největším naším nepřítelem je importovaný med, nebo jeho náhražky. ČSV být měl být garantem kvality českého medu a prostřednictvím svých vazeb na Ministerstvo zemědělství by měl z trhu odstraňovat pochybné obchodníky s medovými náhražkami. Skutečnost je však taková, že se ČSV přes Včelpo, s. r. o., sám zapojil do těchto pochybných obchodů.

Mimochodem Včelpo, s. r. o., nabízí produkt, který se prodává pod názvem Medová pochoutka na pečení a vaření, 900 g za 65,- Kč. S každou prodanou skleničkou této „šmakulády“ prodá poctivě pracující včelař o skleničku méně svého kvalitního medu. Vždyť si přiznejme, že hodně zákazníků kouká hlavně na cenu. Když na obalu vidí napsáno „medová“, tak si myslí, že se jedná o kvalitní včelí produkt. Je těžko pochopitelné, jak může ČSV zastupovat české včelaře, a přitom současně obchodovat se zahraničními medy.

Asociace profesionálních včelařů jako zástupce rodinných farem bude nadále usilovat o posílení značky Český med. Ale v souvislosti s tím je zapotřebí přijmout opatření k naplnění tohoto cíle. Vzorem jsou pro nás vinaři, kterým se podařilo snížit prodeje cizích nebo falšovaných vín pod značkou vína moravského, případně českého.

 


Klíčová slova:
Téma čísla