×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Statistika Medu roku 2017

Statistika Medu roku 2017

Do soutěže Med roku 2017 se přihlásilo 104 včelařů z České republiky a 1 včelař ze Slovenska⁕, kteří zaslali do soutěže celkem 153 vzorků medu. Fyzikálně-chemické analýzy (obsah vody, hydroxymethylfurfural, vodivost, aktivitu diastázy a kyselost) soutěžních vzorků zabezpečovala akreditovaná laboratoř Státního veterinárního ústavu v Olomouci.

Postoupily pouze ty vzorky medu, které splnily legislativní požadavky v uvedených jakostních znacích. Ze soutěže bylo vyřazeno 31 medů, u kterých byl překročen obsah vody nad 18 %. Vyřazené byly dva medy s překročeným obsahem hydroxymethylfurfuralu nad 20 mg/kg.

Na odbornou degustaci, kterou hodnotila v pátek 15. 9. dvacetišestičlenná porota, postoupilo celkem 121 vzorků medu. Z jejich posouzení vzešli vítězové jednotlivých kategorií.

Všichni soutěžící obdrželi protokol s výsledky laboratorních analýz a osvědčení o účasti. Výhercům srdečně blahopřejeme. Děkujeme všem včelařům, kteří se soutěže zúčastnili, a také celému realizačnímu týmu, díky němuž se třetí ročník soutěže Med roku 2017 uskutečnil.

Soutěžní kategorie

Počty analyzovaných medů

Počty medů, které vyhověly legislativním požadavkům

Jednodruhový květový med

 

11

10

Vícedruhový květový med

 

81*

64

Květový med pastovaný

 

19

7

Medovicové medy

42

40

Celkem

153

121

 
 

Klíčová slova:
PSNV