×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Státní zemědělský intervenční fond administrátorem dotace D.1?

Vláda České republiky se 7. ledna zabývala poslaneckým návrhem, podle něhož by od příštího roku měl agendu všech národních dotací směřujících do zemědělství z našeho rozpočtu administrovat místo Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). 

V současnosti se jedná o cca 3 miliardy korun. Ministerstvo podle nich nebude nadále zatěžovat běžná administrativní činnost spojená s poskytováním a spravováním dotací. Opatření by se mělo týkat také správy dotací D.1 na podporu včelařství.

Vláda doporučila, aby odhadovaných 20 milionů korun potřebných pro pořízení softwaru na správu žádostí uhradil SZIF ze svého plánovaného výdajového limitu. Jednání o tomto vládním doporučení v době uzávěrky našeho časopisu zatím oddálilo konečné rozhodnutí. S vlastním přesunem agendy z Ministerstva zemědělství na SZIF souhlasí jak toto ministerstvo, tak Ministerstvo pro místní rozvoj.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz