×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Strasti a slasti přelarvování

Strasti a slasti přelarvování

Základem každého včelstva je dobrá a výkonná matka. Je to ona, která svými fyzickými předpoklady a genetickým vybavením určuje vlastnosti včelstva. Co však v případě, když včelstvo o matku přijde nebo ta přestane z nějakého důvodu vyhovovat jeho potřebám? Pokud je ve včelstvu otevřený dělničí plod a trubci, jsou včely schopny řešit situaci přirozenou cestou. Další možností je včelařem řízený odchov matky s požadovanými vlastnostmi výběrem vhodného plemenného materiálu, tzn. přelarvováním. Za současného zdravotního stavu včelstev a negativních vlivů prostředí se řízený chov odolných včelstev stává nutností. Každý včelař by měl sledovat chování svých včelstev a z těch nejlepších vybírat plemenivo pro další chov. Ve svém článku v tištěném a elektronickém vydání MV 5/2018 popisuji, co jsem s přelarvováním a chovem matek prožil nebo prožívám já. Možná někomu pomůže vyvarovat se chyb, kterých jsem se dopustil.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla