×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Od letošního září se projednává na legislativně určených místech, především na Ministerstvu pro místní rozvoj, za účasti subjektů s právem připomínek první verze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

Typové opatření 46 „Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků“ směřuje k řešení problémů v hospodářsky a sociálně ohrožených územích ČR, kde je málo pracovních míst a vyšší nezaměstnanost. Pomoc by měla spočívat ve vládní podpoře drobného podnikání, malých a středních podniků jak v technické a legislativní rovině (např. poskytování daňového poradenství; možnosti sdílené ekonomiky), tak formou dotací (např. mikrofinancováním podniků, drobnými pobídkami k uvádění lokálních značek a podporou řemesel).

Cestu k připomínkování by měli najít také včelaři, kteří buď už včely komerčně chovají a zpracovávají jejich produkty, nebo se chystají tak učinit. Protože tento tradiční obor poskytuje právě možnosti, které mohou vést k výše uvedeným cílům.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz