×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Téma čísla- Úvod

Červnové číslo Moderního čtenáře vás zavede na Přední i Dálný východ. Všude tam se chovají včely. Arabové mají v úlech poddruhy včely medonosné. Dál se pak už jedná o jiné včelí druhy, jako včelu východní či včelu zlatou nebo obrovskou opět s poddruhy.

Odlišná je jejich stavba těla, způsob života i konzistence medu. Společná jim je však úcta včelařů k jejich dílu. Mimochodem není vyloučeno, že se při masivním dovozu čínského medu setkáte v nejbližším supermarketu s medem včely východní Apis cerana. Dokonce jsme byli svědky diskuse, zdali by se nedalo přílivu medu z Číny čelit poukazem na českou legislativu, která definuje med výslovně jako výdobytek včely medonosné (Apis mellifera), a med včely východní jako potravina není podchycen. My se však na následujících stránkách budeme věnovat včelám Orientu z jiných hledisek, nežli je zamezení konkurence.


Klíčová slova:
Téma čísla