×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR! Seznam najdete zde.

Těšínská nemoc včel

Těšínská nemoc včel

Vojtěch Lešetický ve své knize Rozumové včelařství stručně shrnul všechny tehdy uváděné včelí nemoci či projevy, které byly po určitou dobu za nemoci považovány. Kromě úplavice tak popsal vláknitou plíseň v zažívacím ústrojí včel, náčelničku neboli rohůvku, „pohankovou nemoc“ a hniloplod, který měl mít tři stádia: slabost čili májovou nemoc, bezletnost a nakonec včelí vzteklinu čili včelotoč. Některé názvy chorob jsou dnešnímu čtenáři jasné, jiným nerozumí. Na následujících řádcích přinášíme vysvětlení tzv. těšínské nemoci včel.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
historie