×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 The Dark Side of the Hive

The Dark Side of the Hive

„Temná stránka úlu“ s podtitulem „Evoluce vadné včely medonosné“ je novinkou vydavatelství Oxford University Press. Autory jsou Robin Moritz, emeritní profesor molekulární ekologie z Univerzity Martina Luthera v Halle – Wittenbergu a výzkumný pracovník Robin Crewe z University v Pretorii. 

Jde o první knihu svého druhu, která demonstruje na dvou stech stranách současné nejzhoubnější tendence ve včelstvech. Nabízí pohled na různé, i kontroverzní, teorie o úbytku včel v globálním hledisku. Metodou je rozbor životního cyklu dělnic a trubců při zohlednění jejich role ve včelstvu. Právě důraz na sledování vývoje jednotlivců proti obvyklejšímu zkoumání celého včelstva, je neotřelý. Kniha shrnuje rizika pro včelstva pohledem několika přírodovědných disciplín od genetiky po systematickou biologii. Závěr knihy se věnuje vlivu zemědělství na kondici dlouhověkých ve, hodnotí úroveň současných věd o včelách a publikaci uzavírá úvahou, jaká čeká včely budoucnost. Knížka vyšla jak v tištěné verzi, tak jako e-book.

ISBN 9780190872281


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz