×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Truhlář fandí plastovým rámkům

Truhlář fandí plastovým rámkům

V Bálkově Lhotě u Tábora včelaří zakládající člen PSNV-CZ Ladislav Nerad (60). Od roku 2000 včelaří v dřevěných tenkostěnných úlech Langstroth s výškou rámku 159 mm (2/3 Langstroth). V roce 2007 začal experimentovat s celoplastovými rámky. V současné době v jeho úlech, ač je truhlářem, dřevěný rámek s voskovou mezistěnou nenajdete. Ladislava Nerada jsme požádali o vyhodnocení desetileté zkušenosti s tímto současným plastovým fenoménem ve včelařství.

 

U profesionálního truhláře bych očekával vše ze dřeva. Kdy a jak vás oslovil plastový rámek?

Někdy kolem roku 2007 rozesílal český výrobce vzorky plastových rámků s kompaktní plastovou mezistěnou. Nabídku jsem přijal s nedůvěrou, přesto jsem hned v sezóně provedl soubor srovnávacích pokusů. Dva oddělky a jeden roj jsem usadil do úlů složených ze dna a dvou nástavků. V každém nástavku bylo vždy pět rámků plastových (s kompaktní plastovou mezistěnou) a pět rámků dřevěných s voskovou mezistěnou. Shodné sestavy rámků byly v nástavcích nad sebou. Stavba studená, takže preference vůči česnu byla shodná. Všechna tři včelstva začala stavět plásty a budovat plodové těleso na rámcích plastových s kompaktní plastovou mezistěnou.

 

Můžete porovnat plastový rámek vůči plástu s voskovou mezistěnou ve směru plodování?

Stavbu a plodování na plastové předloze rámku včelstva preferují podle mého názoru pravděpodobně z mnoha důvodů:

  • Velmi malá tloušťka horní a spodní plastové loučky rámku (3 a 2 mm) oproti dřevěným rámkům umožňuje vytvořit kompaktní plodové těleso i přes dva nástavky. U nízkonástavkových systémů s dřevěnými rámky na jaře matka špatně přechází s plodováním do dalšího nástavku.
  • Díky tenké horní a spodní loučce se plástová plocha u tohoto typu plastového rámku výšky 159 mm (2/3 Langstroth) téměř vyrovná plástové ploše dřevěného rámku výšky 185 mm (3/4 Langstroth).
  • Prodloužené boční plastové loučky Hoffmannova typu udržují plodové těleso v lepší tepelné a vlhkostní pohodě, což vyhovuje plodovému hnízdu.

 

Jak se vám z plastových rámků vytáčí med?

Absolutně rovná stavba zavíčkovaných medných plástů mi umožňuje velmi produktivně používat studený nůž. Studený nůž s pilovitým břitem vedu po spodní a horní loučce. Jde to překvapivě velice rychle. Dokonce jsem přestal používat automatické odvíčkovací zařízení, při kterém zůstává více medu ve víčkách a odvíčkovávání je pomalejší.

Rovné zavíčkované plásty rovněž usnadňují odvčelování celých nástavků vyfukováním.

Musím také zmínit možnost vytáčet med při vyšších otáčkách medometu, protože nehrozí zborcení díla.

Jako nevýhodu vidím větší kluznost plastového rámku, potřísněného medem. Výhoda – nevýhoda je také v hmotnosti plného medného nástavku (2/3 Langstroth): nástavek s dřevěnými rámky s medem váží 28 kg, nástavek s plastovými rámky s medem 32 kg.

 

Samotný plastový rámek včetně kompaktní plastové mezistěny před vložením do včelstva upravujete?

Před prvním použitím rámku s plastovou mezistěnou je třeba na mezistěnu i vnitřní plochy rámku nanést vrstvu včelího vosku. Vosk ztekucuji při 120 °C ve vyřazeném fritovacím hrnci. Rámky natírám rychlými pohyby štětce. Nejprve boky, následně plastovou mezistěnu. Na jednu stranu rámku stačí dvojí namočení štětce do ohřátého vosku. Spotřeba vosku na jeden rámek je přibližně 30 g. Někteří včelaři vosk nanáší malým natěračským válečkem. Slyšel jsem, že postačuje nátěr propolisem (pravděpodobně tinkturou). Včelstvo lépe přijímá plastové rámky, když je nátěr včelím voskem proveden těsně před vložením do včelstva.

 

Jak probíhá likvidace a obnova starého díla?

Staré dílo při nižší teplotě lze snadno seškrábnout z plastové mezistěny špachtlí. Takto obnažený rámek ani nezbavuji zbytků košilek ve dnech plastové mezistěny, ani neprovádím nový nátěr voskem. Samozřejmě lze rámky dočista vyčistit např. silným proudem vody pomocí vysokotlaké „vapky“. Je to velice pracné a časově náročné, a navíc se musí takto vyčištěné rámky znovu opatřit nátěrem vosku. Voskem tedy natírám pouze nové rámky dodané z výroby, které nikdy ještě nebyly ve včelstvu. Za hodinu jsem schopný natřít přibližně 60 rámků.

Těsně před jarní snůškou přidávám do včelstva nad plodový nástavek celý nástavek nevystavěných nebo nových rámků s dvěma krycími soušemi. Do týdne je nástavek vystavěn a zanesen medem. Zpravidla potom přidávám stejný druhý nástavek. Po vytočení tyto nástavky již vkládám do plodiště k zakladení matkou.

 

Jak byste celkově zhodnotil výhody a nevýhody celoplastových rámků?

Dřevěný rámek (přířezy) s voskovou mezistěnou při současných cenách vychází na cca 35 Kč plus práce se sbíjením a zatavováním mezistěny. Kompaktní plastový rámek vychází na cca 45 Kč. Při stržení a obnově díla na plastovém rámku vychází i vzhledem k delší životnosti lepší ekonomika u plastu. Velkou výhodou je provoz s vlastním voskem, převážně z víček. Vosk mi přebývá a stal se tak další komoditou, která vylepšuje ekonomiku provozu. Nevýhodou u plastu je nutnost nepřekročit 80 °C při získávání vosku (sluneční tavidlo, parní separátory apod.).

 

Jak řešíte trubčí dílo?

Trubčinu včelstvo staví v tradičních dřevěných rámcích výšky 159 mm, které mám umístěné ve vysokém dnu. Zadní dvířka u vysokého dna umožňují s rámky manipulovat (vyměňovat, vkládat nové, volit šikmou pozici).

Na jaře umisťuji pomocí zvedacího zařízení nástavky s plodem na takto vystrojené vysoké dno. Tato varianta zároveň udržuje matku a plodové těleso v dolních nástavcích a není nutné používat k oddělení medných nástavků mateří mřížku.

 

Uplatnění plastu při konstrukci rámku:

  • Rámek a mezistěna z plastu (kompaktní).
  • Rámek a plást z plastu (kompaktní).
  • Dřevěný rámek a plastová mezistěna.
  • Plastové boční loučky, horní a dolní loučky dřevěné.
  • Plastové Hoffmannovy nástavce na boční dřevěné loučky.
  • Plastové mezerníky na dřevěné rámky.

Klíčová slova:
Téma čísla


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz