×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Udělování dotací pouze farmářům, kteří chrání půdu

Čeští experti na životní prostředí a zemědělství vyzvali vládu, aby udělovala evropské dotace pouze těm farmářům, kteří svou činností pomáhají k ochraně půdy, vody a krajiny. Výzva odpovídá na současnou situaci, kdy Evropská komise po roce 2020 plánuje balík dotací o pět procent snížit a omezit udělování dotací velkým agropodnikům.

Jedná se konkrétně o následující hlavní požadavky:

  • Podporovat výrobu a využívání kompostů, pěstování zeleného hnojení a aplikaci statkových hnojiv na úkor průmyslových hnojiv.
  • Podporovat systémy integrované produkce a ochrany rostlin, které přirozeným způsobem chrání rostliny a snižují spotřebu postřiků na ochranu rostlin (pesticidů).
  • Podporovat práci s půdou a investice do půdy (meziplodiny, podsevy, bilanční hnojení, střídání a množství plodin) prostřednictvím systému hodnocení (bonifikace / bodový systém) s cílem zachovat život v půdě, podpořit rozvoj mikroorganismů a stabilitu půdní struktury včetně sledování množství a poměrů živin na zemědělských pozemcích.
  • Nastavit pravidla pro omezení velikosti půdních bloků pro pěstování jedné plodiny podle místních podmínek na 20–40 ha.
  • Podporovat tvorbu a údržbu malých vodních ploch a údržbu vodotečí.
  • Podporovat tvorbu krajinných prvků a rozvoj agrolesnictví.
  • Při nastavování ekonomických nástrojů a hodnocení přínosů a dopadů započítávat všechny externality.
  • Zavést systematickou podporu vzdělávání na všech úrovních a výměnu zkušeností se špičkovými pracovišti ve světě pro vzdělávání expertů.

Na prohlášení se mimo jiné podílely tak významné osobnosti jako Ing. Michaela Budňáková s funkcí ministerský rada na Ministerstvu zemědělství, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, vedoucí katedry pedologie a ochrany půdy České zemědělské univerzity, doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., z Ředitelství ochrany přírodních zdrojů při Evropské komisi a bývalý ministr životního prostředí. Podpisů je pod výzvou samozřejmě víc.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz