×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Univerzita Palackého nabízí nově Molekulární základy včelařství

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci otevírá nový předmět „Molekulární základy včelařství“.

„Předmět je zaměřený univerzálně, aby získané znalosti byly využitelné pro všechny studenty. V úvodu se zaměříme na opylovatele a jejich význam, rozebereme sociální život včel, anatomii včel, zdraví včelstev, včelí choroby, zpracování a využití včelích produktů,“ říká Jiří Danihlík, garant předmětu. Výuka určená studentům řádného studia Univerzity Palackého proběhne v zimním semestru a zakončí ji kolokvium. Kromě přednášek posluchači využijí nejnovější učebnici vydanou Pracovní společností nástavkových včelařů CZ Včelařství I a II a další materiály.


Klíčová slova:
MV Info