×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Úprava hlášení postřiků

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, jejíž členkou je Pracovní společnost nástavkového včelaření CZ, se obrátil s dotazem na náměstka ministra zemědělství Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství Petra Jílka ve věci povinného hlášení aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR) včelařům. Z jeho odpovědi s datem 28. 2. 2019 vybíráme podstatné:

 

V souvislosti s ponecháním § 51 odst. 2. v současné novele zákona č. 326/2004 Sb.,

o rostlinolékařské péči, který se týká oznamovací povinnosti zemědělců k aplikaci POR

včelařům (minimálně 48 hod před provedením aplikace POR), zaslal odbor rostlinných

komodit odboru informačních a komunikačních technologií požadavek na změnu

(RfC) – nastavení v registru půdy (LPIS) oznamovací povinnosti aplikace POR pro včelaře, kde

se nově požaduje softwarová funkce, umožňující odeslat oznámení dotčeným včelařům

o plánované aplikaci, zaznamenání doručení a zaslání storna v případech, kdy nebude možno POR např. z důvodu změn v počasí použít. Oznámení proběhne pouze přes e-mail.

Dále se připravuje novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kde se navrhuje, aby chovatelé včelstev povinně uváděli svou e-mailovou adresu. Momentálně je tento softwarový nástroj v přípravě a předpokládá se, že bude plně funkční na začátku hlavních zemědělských prací.

Odbor informačních a komunikačních technologií upozornil na videonávody pro zemědělce týkající se včelařů. Odkazy jsou:

https://youtu.be/PoU_Vt4IPNQ?list=PLlJ78BGfkwozQcG-gz0lkBAQswB9LiVn9

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/videonavody/oznameni-o-aplikaci-chemickeho-pripravku.html


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz