×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

V Praze vznikl další včelařský spolek

Dne 24. ledna 2017 proběhla ustavující schůze včelařského spolku pro Prahu 6 a 7. Spolek tvoří převážně, ale nikoliv výlučně, aktivní a schopní včelaři z těchto pražských částí.

Neklade si za cíl být masovou organizací, ale chce poskytovat svým členům kvalitní servis a zastoupení, umožňovat výměnu zkušeností a působit na zlepšování podmínek chovu včel v hlavním městě. Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 spolu s ostatními včelařskými spolky v Praze i okolí tak může navázat na bohatou historii autentického včelařského sdružování a účinně se podílet na tom, aby se dobře včelařilo nejen v hlavním městě.


Klíčová slova:
MV Info