×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

VARROA MONITORING SYSTEM – Jak se každý může zapojit do projektu

Vážení včelaři – období silného invazního tlaku roztoče kleštíka včelího (Varroa destructor) je přede dveřmi. Apelujeme na všechny – zapojte se do projektu VMS – celostátního monitorování spadu roztočů. Prospějete dobré věci a budete mít radost ze zdravých včelstev.
Následující článek vám dá návod, jak na to:

 

Kdo nechce zdlouhavě číst tento text, napíše do svého internetového prohlížeče pouze www.varroamonitoring.cz – zde naleznete vše, co potřebujete.
Co je VMS? Varroamonitoring systém, VMS, je internetová aplikace pro sledování vývoje spadu roztoče Varroa destructor (VD) na území České republiky. Vyvinula ho Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ a poskytuje ho jako pomoc všem včelařům a pracovníkům veterinární správy při potlačování varoózy.
Kdo se může zapojit?
Každý včelař z České republiky i blízkého zahraničí (zatím), který sleduje nebo se v rámci systému naučí pravidelně monitorovat spad roztočů.
Co k tomu každý potřebuje? Přístup k internetu a několik minut týdně
Cena: Zdarma
Hlavní výhoda: Možnost včas zareagovat na nákazovou situaci ve vaší oblasti
Výsledek: Minimalizace úhynů
Princip projektu
Na obrazovce počítače se zobrazí mapa ČR s barevnými body – pozorovacími stanicemi. Barva každého bodu odpovídá intenzitě spadu roztoče Varroa destructor. Systémem VMS je každý včelař rychle informován o tom, jak je kde silný spad VD. Je-li silný spad v jeho sousedství, je pravděpodobné, že bude silný i u něj, a možná bude třeba provést příslušný léčebný zásah. Tím lze předejít zbytečným úhynům včelstev, které mnoho včelařů postihly v sezóně 2007. Viz obrázek 1.
Jak provádět monitoring
Pro sledování spadu potřebujeme podložku zakrývající celou plochu dna úlu a opatřenou zábranou proti vynášení spadu včelami (např. síťovinu s hrubými a jemnými oky, ráme-ček se síťkou apod.). Včelařské prodejny nabízí speciální varroa podložky k tomuto účelu vyrobené – viz obr 2. Seznam prodejních míst, kde se dají podložky sehnat je v rámečku.

Sledování spadu lze provádět v každém typu úlu. V úlech vybavených varroadnem (obr. 3 a 4) se sledování provádí velmi snadno a pohodlně bez kontaktu se včelami.
Do úlu vložíme očištěnou podložku se zábranou proti vynášení roztočů včelami a zapíšeme si datum vložení. Podložku ponecháme v úlu alespoň tři dny. Ponechání podložky v úlu více než 14 dní je nevhodné, protože napadané měli je již tolik, že znemožňuje spočítání roztočů, a navíc vytváříme dobré podmínky pro rozmnožování zavíječů. Ideální doba je kolem jednoho týdne.
Po vyjmutí podložky spočítáme spadlé roztoče Varroa destructor a hodnotu si zapíšeme. Dobrou pomůckou nám může být rastr nakreslený na podložce, dobré osvětlení, lupa apod. Pokud je spad vysoký, např. více než 500 roztočů, lze roztoče spočítat přesně pouze na části podložky a výslednou hodnotu pak odhadnout. Podložku pečlivě očistíme např. špachtlí a vložíme zpět do úlu.
Jak vybírat úly pro sledování spadu
Není třeba sledovat spad u všech úlů na stanovišti, stačí si vybrat několik silných včelstev. Čím více včelstev monitorujeme, tím lepší výsledky získáme, ale je to omezeno časovými možnostmi včelaře. Vybíráme přednostně silná včelstva a včelstva na krajích.
Jaký je postup registrace
Spustíte internet a zadáte www.varroamonitoring.cz. Aby vám systém VMS umožnil zadávat údaje spadu, musíte se nejdřív registrovat. Registrace se provádí pouze poprvé, potom už se vždy stačí pouze přihlásit. Registrujete se kliknutím na odkaz Registrovat a vyplněním potřebných údajů. Email a heslo se budou používat při přihlašování do systému.
Založení stanice
Klikneme na odkaz Stanice. Objeví se seznam všech uživatelových stanic. Nemáme-li ještě žádnou stanici založenou, pokračujeme kliknutím na odkaz Vložit stanici. Vyplníme údaje a klikneme na Uložit. Zadávané údaje:
•    Obec
•    Katastr
•    PSČ
•    Stanoviště
•    Lokalizace – zeměpisné souřadnice umístění včelstev. Podle tohoto údaje systém umístí značku stanice na mapu – podrobný popis vyhledání GPS souřadnic vašeho místa monitorování je popsán na www.varroamonitoring.cz v sekci Jak se systémem VMS pracovat.
•    Počet včelstev
•    Počet monitorovaných včelstev – počet včelstev, u kterých provádíme
 
sledování spadu. Tento údaj se používá při statistickém vyhodnocování dat a zobrazuje se ostatním uživatelům systému.
•    Titulek – volitelný text pro potřeby uživatele. Zobrazuje se ostatním uživatelům systému.
•    Popis – volitelný text pro potřeby uživatele.
 
Vložení spadu do stanice
Po kliknutí na odkaz Stanice se zobrazí seznam všech stanic přihlášeného uživatele. Klikneme na odkaz Vložit spad. Ote-vře se okno, kde je kalendář po dnech s dosud zadanými údaji spadu Varroa destructor. Při vkládání spadu klikneme do políčka Datum sběru a zadáme datum spadu podle vzoru, který je uveden vedle nad políčkem (dd.mm) 2008. Do dalšího políčka vyplníme průměrný denní spad stanice. Používáme tři desetinná místa.
To je vše –jak jednoduché, že? Pokud byste si přece jen s něčím nevěděli rady, stačí poslat e-mail s dotazem na adresu vms-help@n-vcelari.cz, kde vám vyškolení pracovníci rádi pomohou.
Neváhejte a zaregistrujte své (svá) stanoviště již nyní na www.varroamonitoring.cz. Roztoč nečeká a množí se v našich včelstvech. Reagujte ihned!