×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Včela medonosná a fenologie

Včela medonosná a fenologie

 Včelaři, kteří kladou důraz na kvalitu pastvy, se dříve či později začnou zabývat fenologií. Podle Wikipedie jde o nauku o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub. Tato pozorování na profesionální úrovni řídí a shromažďuje Oddělení biometeorologických aplikací Úseku meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Praze-Komořanech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Včelařské rostliny