×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Včela medonosná – stárnutí podle programu

Včela medonosná – stárnutí podle programu

Akademie věd České republiky vydala studii RNDr. Radmily Čapkové Frydrychové, Ph.D., zabývající se změnami včelího organismu v souvislosti se stárnutím. Časopis Moderní včelař uveřejnil v č. 1/2018 článek autorky právě na toto téma.

 

Radmila Čapková Frydrychová jako výzkumná pracovnice Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., se dlouhodobě věnuje telomerám, koncovým částem chromozomů, kterým se přisuzuje v procesu stárnutí živočišného organismu zásadní role. Téma bylo jak její doktorskou prací, tak hlavním předmětem výzkumu během šestiletého pobytu v USA.

Předkládaná publikace se zabývá mechanismem regulace délky života u včely medonosné. Průměrná, obvykle sterilní včelí dělnice se dožívá okolo jednoho měsíce, kdežto včelí matka, ač klade i několik tisíc vajíček denně, se může dožít i několika let. Předpoklad pro dlouhověkost v rámci sociálního hmyzu přitom nemá jakékoliv genetické opodstatnění a dlouhověkost je dána rozlišným nastavením fyziologických podmínek v závislosti na potřebách kolonie.Studie, jejíž součástí je mnoho grafů, kreseb a snímků z elektronového mikroskopu, vyšla v rámci edice Výzkumný program Strategie AV21 a podle http://av21.avcr.cz by měla být k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia.

ISBN 978-80-200-2828-0


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz