×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Včelařky sedm let nazpět

Včelařky sedm let nazpět

V letech 2007–2008 sbírala studentka katedry antropologických a historických věd Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Jitka Lenerová ve Středočeském a Západočeském kraji přímo v terénu data pro svou diplomovou práci Včelařství, jeho vývoj a současný stav na českém venkově. Příznačné je, že přes její snahu najít co nejširší portfolio respondentů bylo z 15 dotázaných respondentů 14 mužů s převahou věku mezi 50–75 lety a jediná žena, tehdy padesátiletá živnostnice, zaobírající se včelařstvím kvůli výrobě medových perníků. Následující text se opírá o její poznatky, soustředěné v citované diplomové práci na stranách 25–49.

Dotazníky obsahovaly otázky, které jsou z hlediska našeho tématu zajímavé: Je včelařství podle vás typicky mužská záliba? Pokud ano, proč tomu tak je? Jak velké je podle vás zastoupení žen v této činnosti? Je žena ve včelařství spíše pomocnicí svého muže-včelaře, nebo se této činnosti některé věnují i samostatně? Nežli si přečtete odpovědi na položené dotazy, nabízíme odpověď pana Josefa K., kterého naopak manželka svým způsobem ke včelaření přiměla během snahy pomoci tchánovi při rojení, přestože tehdy ještě včely vnímal jako nebezpečné tvory:

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz