×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Včelí úly

Včelí úly

Elegantní, moderně pojatá, s ohledem na dobu, které chybí čas ke čtení tlustopisů. Tak by se dala charakterizovat novinka vydaná Národním zemědělským muzeem v Praze Včelí úly. Jejími autory jsou známé osobnosti českého včelařství, Evžen Báchor a Karel Sládek.

Jde o systematický popis úlových systémů používaných na všech kontinentech světa. Po zařazení každého úlu do historických a zootechnických souvislostí už následuje precizní 3D počítačová animace zepředu a zezadu a jednoduché kresebné schéma. Protože jsou všechny úly ztvárněny jednou rukou, jmenovitě Ondřeje Báchora, jsou na první pohled zřetelné odlišnosti jednotlivých typů.

Po úvodní kapitole o dějinách včelích obydlí následuje už prolet kontinenty napříč staletími. Své místo našly i popisy speciálním úlu, oplodňáčků, úlku pro samotářky a čmelíny. Ambicí autorů nebylo dát na odiv své hluboké znalosti, které jistě mají, ale poskytnout zájemci o problematiku co nejjednodušší a nejpochopitelnější poznání, jak se to s tím, kterým úlovým typem má. Knížka tak poslouží nejen včelařům, ale také novinářům a muzejním kurátorům. V tom je unikátní.

ISBN 978-80-86874-72-2


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz