×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Včelka a příroda

Včelka a příroda

Knížka PaedDr. Vladimíry Hornáčkové, Ph.D., je vysokoškolské skriptum, které letos vydala Univerzita Hradec Králové v rámci projektu Evropského sociálního fondu v ČR „Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století“.

Publikace se zcela vymyká běžné včelařské nabídce i pedagogicko-edukační knižní produkci. Jde o vyčerpávající popis projektu, který v letech 2011–2014 realizovaly studentky oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiky předškolního věku se svými kolegyněmi z oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Na sto padesáti stránkách najde čtenář, či lépe řečeno uživatel, návody k nejrůznějším aktivitám, jejich hlavními protagonisty jsou vedle malých dětí včely. Však také autorky projektu inspiroval královéhradecký včelař ing. Radim Kupka. Základním cílem je nejen naučit se vytvořit edukační projekt jako takový, ale konkrétně přiblížit předškolákům život v přírodě, její ochranu a zákonitosti i zajímavosti. To vše s výrazným podílem vlastní tvořivosti. Základ tvoří fakta z včelařství, uzpůsobená dětem. Pak jsou tu ale včelí pohádky, písničky včetně choreografie rytmického doprovodu, reprodukce pracovních sešitů, využívajících půvabné kresby včelek a květin, nejrůznější dramatické hry a pohybové aktivity. Nemůže chybět návod na společné pečení medových perníčků a výroby včelích figurek a loutek. Včelařky, které vedou dětské kroužky, mohou knížku paním učitelkám jen tiše závidět. Bohužel knížka vyšla jako výstup z projektu, její náklad byl pouhých 150 kusů a je neprodejná. Pro účely recenze ji redakce dostala na požádání díky laskavosti Univerzity Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že má ISBN (978-80-7435-505-9), měla by být v podobě povinných výtisků dostupná v Národní knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně a v univerzitní knihovně v Hradci Králové. Všechny knihovny jsou zapojené do meziknihovní výpůjční služby.


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz