×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Včely a pesticidy

Včely a pesticidy

Chovatel matek Jiří Přeslička (60) si v posledních letech všímá zvýšené frekvence úhynů včelstev na tzv. plíživé otravy, respektive nápadné oslabení včelstev v sezóně. Tuto situaci konfrontuje se zvýšenými a neznámými aplikacemi pesticidů na zemědělské kultury. V poslední sezóně pozoroval na jedné včelnici mezerovitý plod pouze v určitém období a totální neúspěch v chovu matek. Přisuzuje to vlivu pylu kontaminovaného pesticidy, které jsou aplikovány na zemědělské kultury.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Nemoci včel