×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Věda pro zemi

Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum v Praze vyhlásilo IV. ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce, které se zabývají předmětem činnosti této instituce. Možné je proto přihlásit práce také z oboru včelařství.

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jimž muzeum zajistí vydání v podobě odborné publikace či článku ve vlastním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie. Vybraní autoři získají navíc odměnu v závislosti na druhu publikování ve výši od 2 000 do 10 000 Kč.

            Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, přičemž uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2019. K vyhlášení výsledků s veřejnou prezentací dojde 27. 9. 2019 během Noci vědců. Přesné podmínky a přihláškový formulář naleznete na www.nzm.cz.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz