×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Věda pro zemi

Soutěž „Věda pro zemi“ vyhlásilo již potřetí Národní zemědělské muzeem v Praze. Má ocenit nejkvalitnější obhájenou bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci z oborů, sledovaných muzeem. Mezi témata prací, která lze do soutěže přihlásit, patří také včelařství.

Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci ze soukromého i neziskového sektoru, státní správy a samosprávy a akademické sféry. Vítězné práce muzeum vydá ve svém recenzovaném časopise Prameny a studie a na autory čeká finanční odměna. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2018 a vyhlášení výsledků proběhne společně s jejich veřejnou prezentací v letošním říjnu. Doufejme, že se mezi nejlepšími pracemi objeví nějaká o světě včel.

www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz