×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Virové nemoci včel

Včely jsou napadány rozsáhlou skupinou patogenů a parazitů, přičemž viry tvoří nezanedbatelnou část této skupiny. Některé včelí viry byly popsány také u dalších hmyzích druhů podílejících se na opylování rostlin. Článek se věnuje historii popisu virů ve včelstev, jejich dopadům na kondici včel a charakteristice nejznámějších včelích virů.

 

Historie popisu virů ve včelstvech

První zmínka o virovém onemocnění včel pochází z počátku 20. století, kdy Američan G. F. White shrnul znalosti o (virové) nákaze včelího plodu (celá publikace v angličtině je dostupná na stránkách https://archive.org/details/sacbrood431whit) a na základě experimentů s filtrací tekutiny získané z infikovaných larev prokázal, že onemocnění je virového původu. Od 60. let minulého století se seznam popsaných včelích virů stále rozšiřuje, avšak až do 80. let byly včelí viry považovány z hlediska zdravotního stavu včel v podstatě za neškodné. Následně však došlo k celosvětovému rozšíření varroózy a začaly se objevovat problémy, související zejména se sníženou životností včelstev.

 

Nepříznivý vliv virů na kondici včel

Jak tedy viry působí na zdravotní stav včel? Viry způsobují různé typy infekce s různou závažností.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.