×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Vliv toxické zátěže na výskyt Nosema ceranae u včely medonosné

Zdraví včel výrazně ovlivňují mnohé tlaky okolního prostředí včetně napadení parazity, působení pesticidů a špatné výživy. Zhoršení zdravotní kondice včelstev tak způsobuje kombinace řady faktorů. V severoamerické studii Honey bee (Apis mellifera) exposomes and dysregulated metabolic pathways associated with Nosema ceranae infection Roberta L. Broadrupa a kol., kterou vydal vědecký časopis Plos One letos v březnu, autoři předpokládají, že působení pesticidů a dalších cizorodých látek zvyšuje náchylnost k onemocnění Nosemou ceranae. Dále zkoumali, zda tyto látky způsobují změny v metabolických pochodech včel. Studie využívá metody známé z epidemiologie nádorových onemocnění, tzn. zkoumá celkovou toxickou zátěž organizmu – expozom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Nemoci včel


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz