×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Voskem zpečetěno

Voskem zpečetěno

Nejvýznamnější místo měl vosk v podobě pečeti. Dokládal pravost listin od raného středověku až do novověku. Od 16. stol. se prosazuje papír a postupně při tvorbě písemností přebírá hlavní roli. Včelí vosk v pečetích nahradily pryskyřice s hlavní složkou šelakem. Těm zazvonila hrana v 19. století s nástupem razítek. Dokud však listiny psali písaři na pergamen, měly přivěšené pečeti z včelího vosku výsadní postavení. Denně s nimi pracuje Ing. Benjamin Bartl, Ph.D., vedoucí Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu v Praze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz