×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Vraťme život do krajiny

Vraťme život do krajiny

Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota vyhlásily petiční akci, se kterou se obracejí na ministra zemědělství.

Jejím jádrem je požadavek nastavit v naší republice zemědělské dotace tak, aby zohledňovaly lokální potřeby a podmínky a vedly k vytvoření přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch ve všech typech krajiny. Na těch by se neměla používat chemie, což by mohlo přispět k jejich přeměně na útočiště zvěře, ptáků, hmyzu včetně opylovatelů a původních planých rostlin. Cílem je také zlepšit životní prostředí vzácným druhům organismů. V neposlední řadě pak pomoci zachovat v dlouhém časovém horizontu bonitu zemědělské půdy s důrazem na obsah vody. Petice se zmiňuje o zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 ha, a to mj. za pomoci biopásů, alejí, větrolamů a podobně. Petice, ke které se připojilo řádově několik tisíc lidí, je přístupná na webové adrese

https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR3xRZK6ze0l_SHJ-Ar_Ujeaqar_V_AyueU4ZpWCGQE5skmSC4hqDs-JZzY


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz