×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Vyhledávání včelstev s přirozenou varroatolerancí na území ČR

Vyhledávání včelstev s přirozenou varroatolerancí na území ČR

Již několik let naši a zahraniční přednášející na různých seminářích a konferencích zmiňují variantu tlumení roztoče Varroa destructor nikoli chemickými přípravky – akaricidy, ale pomocí výběru včelstev s přirozenou schopností odolávat roztoči vlastními silami a prostředky.

Důvod je zřejmý a asi není nutno ho více rozebírat. Chemické zatížení včelstev nejenom aplikací akaricidů proti roztočům je jednou z příčin snížené imunity včelstev. To vede v souběhu s jinými infekčními tlaky, způsobenými mj. nosematózou a viry, k následné náchylnosti včelstev k úhynům.

Druhým důležitým faktorem je nezáměrné šlechtění odolnosti roztoče na stále vyšší koncentrace aplikovaných akaricidů. Včelaři pak větší část času v sezoně věnují udržení populace roztoče na co nejnižší hranici a do včelstev aplikují další různé přípravky. Pokud však v podletí včelstvo narazí v okolí na jiné kolabující včelstvo s velkým počtem roztočů, pak přichází celá předchozí práce s ošetřováním nazmar a léčené včelstvo je opětovně zamořeno roztočem z reinvaze.

Možnost, že by si včely byly schopny vlastími silami s roztočem poradit, byla před léty odmítaná. Hledání takových včelstev přirovnávali mnozí přednášející na různých vzdělávacích akcích k hledání plemene psa, který by byl odolný proti blechám, nebo k hledání ovcí, které by si byly schopny poradit s vlky. Postupem času se nicméně objevily seriózní informace, že na poli vyhledávání varroatolerantních včelstev se na mnoha místech světa dosáhlo pokroku. Touto problematikou se začaly pro potvrzení zveřejněných výsledků a formou vlastního výzkumu zabývat četné vědecké instituce.

Pokud je mi známo, v našich zemích se touto otázkou zabývá pouze několik členů Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum (MSVV) pod vedením Ing. Květoslava Čermáka, CSc., a doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D. I v tomto velice malém kolektivu se pomocí provádění testu varroasenzitivní hygieny (VHS) podařilo již nalézt několik nadějných včelstev s lepšími varroatolerantními vlastnostmi ve srovnání s běžně chovanými a rozmnožovanými včelstvy.

Provádění VSH testu a následně výběr včelstev s vhodnějšími varroatolerantními vlastnostmi uveřejnil člen Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum Josef Kala v článku Zkuste testy VSH (Moderní včelař 10/2017, s. 22). Pro provedení VSH testu jsou třeba jednak technické pomůcky (otoskop, pinzeta), jednak včely, které chceme testovat. Nejedná se o složitou práci, ale je třeba trpělivosti a hlavně vytrvalosti, aby měl provedený test prokazatelný výsledek.


S touto ucelenou metodikou, která by mohla částečně eliminovat stále častěji se opakující úhyny včelstev, jsme se rozhodli seznámit širokou včelařskou veřejnost. Celý postup se všemi aspekty nutnými k úspěšnému provedení testu objasní teoreticky na semináři 23. 2. 2019 v Olomouci Ing. Květoslav Čermák, CSc. Praktickou část výuky včetně provedení VSH testu plánujeme uskutečnit v polovině srpna přímo na včelnici. Nyní zveme všechny zájemce na únorový seminář do Olomouce, kde dostanou podrobné instrukce a pokyny. Registrace je možná na www.psnv.cz/ovs.


Klíčová slova:
PSNV


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz