×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Výskyt kalcium-oxalátových kryštálov v tele včiel po podaní komerčného prípravku na báze potencovaného roztoku kyseliny šťaveľovej

Výskyt kalcium-oxalátových kryštálov v tele včiel po podaní komerčného prípravku na báze potencovaného roztoku kyseliny šťaveľovej

Súhrn:

Potreba organických kyselín v potláčaní infestácie včelstiev parazitom Varroa destructor je včelárskej praxi už známa. Je tomu tak aj vďaka postupnému vzniku rezistencie parazita na niektoré syntetické akaricídy. Nové prípravky na ošetrenie včelstiev proti klieštikovi založené na účinnej látke organického pôvodu sú hodnotené v prvom rade z pohľadu účinnosti liečiva ako aj z pohľadu jeho rezíduí v potravinách. Čiže z pohľadu zdravotnej nezávadnosti. Pri celkovom hodnotení prípravku sa hodnotenie jeho vedľajších účinkov na samotné hospodárske zviera (v našom prípade včelstvo) dostáva na okraj. Naše pozorovanie sa zameralo na zisťovanie obsahu kryštálov kalcium oxalátu, ktorý vzniká v tele včely po ošetrení komerčne dostupným prípravkom s obsahom kyseliny šťaveľovej ako jednej z účinných látok.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz